Штучний інтелект

Науковий журнал

Журнал видається з 1995 р., зареєстрований у ISSN International Centre.

Є періодичним науковим виданням, рекомендованим МОН України для опублікування основних результатів наукових досліджень за галузями «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки» з метою висвітлення отриманих нових наукових і практичних результатів, що не публікувалися раніше у відкритій пресі. Журналу присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкта DOI (Digital Object Identifier).


Засновники

Журнал зареєстрований у ISSN International Centre (International Standart Serial Number)

ISSN 2710-1673
ISSN 2710-1681 (ONLINE)
«Stuc. intelekt»

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24609-14549ПР від 26.11.2020.


До розгляду приймаються рукописи за науковими напрямами:

 • Концептуально-теоретичні проблеми штучного інтелекту і моделювання.
 • Біокібернетичні та фізичні основи інтелекту.
 • Мехатроніка та робототехніка.
 • Інтелектуальні технології в комунікаційних системах.
 • Інтелектуальні системи навчання.
 • Природномовні системи.
 • Системи розпізнавання і сприйняття образів.
 • Програмно-технічні засоби інтелектуальних систем.
 • Інтелектуальні технології прийняття рішень.
 • Теорія та засоби обчислювального інтелекту.
 • Прикладні інтелектуальні технології та системи.
 • Повідомлення, дискусії, листи до редакції.

Докладніше ознайомитися з вимогами до публікацій ви можете на сторінці для авторів.

Інформація для авторів