Штучний інтелект

Науковий журнал

Журнал видається з 1995 року.

Журнал внесено до переліку фахових видань України, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з фізико-математичних та технічних наук (Наказ МОН України від 15.04.2021 р. № 420). Журналу присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкта DOI (Digital Object Identifier).

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative)До розгляду приймаються рукописи за науковими напрямами:

 • концептуально-теоретичні проблеми штучного інтелекту і моделювання;
 • біокібернетичні та фізичні основи інтелекту;
 • робототехніка;
 • інтелектуальні технології в комунікаційних системах;
 • інтелектуальні системи навчання;
 • природномовні системи;
 • системи розпізнавання і сприйняття образів;
 • програмно-технічні засоби інтелектуальних систем;
 • інтелектуальні технології прийняття рішень;
 • теорія та засоби обчислювального інтелекту;
 • прикладні інтелектуальні технології та системи;
 • дискусії.

Докладніше ознайомитися з вимогами до публікацій ви можете на сторінці для авторів.

Інформація для авторів