Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

з/п

Рік, №, том

ПІБ автора

Країна

Найменування

статті

 

2013

http://jai.in.ua/index.php/архів?journal_num=59

1.

2013, 1(59),

18

Прокопович Г. А. 

Білорусь

Біонічна структура ієрархічної розподіленої системи керування автономними мобільними роботами

2.

2013, 3(61),

18

Нечаєв Ю. І.

Росія

Філософські аспекти реалізації проблем сучасної теорії катастроф в інтегрованому динамічному середовищі

3.

2013, 3(61),

18

Буза М. К. 

Білорусь

Ефективний протокол для розподілених систем

4.

2013, 3(61),

18

Новоселова Н. А. 

Білорусь

Алгоритм ранжирування атрибутів для виявлення біомаркерів у даних генної експресії

5.

2013, 3(61),

18

Том І. Е

Білорусь

Алгоритм ранжирування атрибутів для виявлення біомаркерів у даних генної експресії

6.

2013, 3(61),

18

Котира А.

Польща

Оцінка сумісного спалювання біомаси на основі черги зображення полум’я

7.

2013, 3(61),

18

Вуйцик В.

Польща

Оцінка сумісного спалювання біомаси на основі черги зображення полум’я

8.

2013, 3(61),

18

Громашек К.

Польща

Оцінка сумісного спалювання біомаси на основі черги зображення полум’я

9.

2013, 3(61),

18

Бiлозерський  Л. А.

Білорусь

Дискретизацiя областi наземного контролю з метою атоматизацii систем детермiнованого тематичного супутникового монiторингу

10.

2013, 3(61),

18

Орешкiна Л. В.

Білорусь

Дискретизацiя областi наземного контролю з метою атоматизацii систем детермiнованого тематичного супутникового монiторингу

11.

2013, 3(61),

18

Mурашко М. І.

Білорусь

Дискретизацiя областi наземного контролю з метою атоматизацii систем детермiнованого тематичного супутникового монiторингу

12.

2013, 3(61),

18

Сергушин Г. С.

Росія

Інформаційне моделювання складних автоматизованих систем управління технологічними процесами на основі міварних технологій

13.

2013, 3(61),

18

Варламов О. О.

Росія

Інформаційне моделювання складних автоматизованих систем управління технологічними процесами на основі міварних технологій

14.

2013, 3(61),

18

Чибірова М. О.

Росія

Інформаційне моделювання складних автоматизованих систем управління технологічними процесами на основі міварних технологій

15.

2013, 3(61),

18

Єлисеєв Д. В.

Росія

Інформаційне моделювання складних автоматизованих систем управління технологічними процесами на основі міварних технологій

16.

2013, 3(61),

18

Муравйова Е. А. 

Росія

Інформаційне моделювання складних автоматизованих систем управління технологічними процесами на основі міварних технологій

17.

2013, 3(61),

18

Жизняков А. Л.

Росія

Обчислення фрактальних властивостей самоподібності на цифровому зображенні

18.

2013, 3(61),

18

Привезенцев Д. Г.

Росія

Обчислення фрактальних властивостей самоподібності на цифровому зображенні

19.

2013, 3(61),

18

Пажин Д. Ю. 

Росія

Обчислення фрактальних властивостей самоподібності на цифровому зображенні

20.

2013, 3(61),

18

Недзьведь А. М.

Білорусь

Гнучка система обробки зображень на базі скрипт-ядра з використанням інтелектуального агента

21.

2013, 3(61),

18

Лукашевич П. В.

Білорусь

Гнучка система обробки зображень на базі скрипт-ядра з використанням інтелектуального агента

22.

2013, 3(61),

18

Білоцерківський А.М. 

Білорусь

Гнучка система обробки зображень на базі скрипт-ядра з використанням інтелектуального агента

23.

2013, 3(61),

18

Орлов А. А.

Росія

Алгоритм локалізації зображень виробничих маркувань з використанням аналізу колірних даних

24.

2013, 3(61),

18

Астафьєв А. В.

Росія

Алгоритм локалізації зображень виробничих маркувань з використанням аналізу колірних даних

25.

2013, 3(61),

18

Провоторов А. В. 

Росія

Алгоритм локалізації зображень виробничих маркувань з використанням аналізу колірних даних

26.

2013, 3(61),

18

Сальніков І. І.

Росія

Методи розпізнавання складних бінарних зображень на основі відрядкового слідкувального аналізу

27.

2013, 3(61),

18

Плехавска-Вуйцик М.  

Польща

Модель оцінки якості адаптивних веб-сторінок та веб-додатків

28.

2013, 3(61),

18

Анищенко В. В.

Білорусь

Метод швидкого прототипування систем нечіткого виводу при невідомому числі класів

29.

2013, 3(61),

18

Вятченін Д. А.

Білорусь

Метод швидкого прототипування систем нечіткого виводу при невідомому числі класів

30.

2013, 3(61),

18

Доморацький А. В.

Білорусь

Метод швидкого прототипування систем нечіткого виводу при невідомому числі класів

31.

2013, 3(61),

18

Тати Р.

Білорусь

Метод швидкого прототипування систем нечіткого виводу при невідомому числі класів

32.

2013, 3(61),

18

Фісенко В. К. 

Білорусь

Метод швидкого прототипування систем нечіткого виводу при невідомому числі класів

33.

2013, 3(61),

18

Анцифєров С. С.

Росія

Оцінка рівня якості інтелектуальних систем

34.

2013, 3(61),

18

Боргест Н. М.

Росія

Аналіз параметрів складних систем при створенні баз даних

35.

2013, 3(61),

18

Сергеєва Т. С. 

Росія

Аналіз параметрів складних систем при створенні баз даних

36.

2013, 3(61),

18

Бухановський А. В.

Росія

Функціонування віртуальної лабораторії екстрених обчислень в інтелектуальному середовищі «хмарної» моделі

37.

2013, 3(61),

18

Іванов С. В.

Росія

Функціонування віртуальної лабораторії екстрених обчислень в інтелектуальному середовищі «хмарної» моделі

38.

2013, 3(61),

18

Нечаєв Ю. І.

Росія

Функціонування віртуальної лабораторії екстрених обчислень в інтелектуальному середовищі «хмарної» моделі

39.

2013, 3(61),

18

Слоот П. М. А.

Росія

Функціонування віртуальної лабораторії екстрених обчислень в інтелектуальному середовищі «хмарної» моделі

40.

2013, 3(61),

18

Габідулін М. А.

Росія

Аналіз погрішностей перетворення і точнісний синтез цифрових тахометрів на растрових синусно-косинусних перетворювачах переміщень

41.

2013, 3(61),

18

Тимофєєв А. І.

Росія

Онтологічна основа проекту «Штучна розумна рука»

42.

2013, 3(61),

18

Дмитрієва В. А. 

Росія

Онтологічна основа проекту «Штучна розумна рука»

43.

2013, 3(61),

18

Шуть В. Н.

Білорусь

Організація адаптивного руху автотранспортних засобів у вулично-дорожній мережі міста

44.

2013, 3(61),

18

Согоян А. Л. 

Білорусь

Організація адаптивного руху автотранспортних засобів у вулично-дорожній мережі міста

45.

2013, 3(61),

18

 Дарінцев О. В.

Росія

Використання технологій розширеної і віртуальної реальностей при реалізації алгоритмів управління колективом роботів

46.

2013, 3(61),

18

Чібірова М. О.

Росія

Реалізація загальнодоступного міварного універсального вирішувача завдань на основі адаптивного активного логічного висновку з лінійною складністю та хмарних технологій

47.

2013, 3(61),

18

Сергушин Г. С.

Росія

Реалізація загальнодоступного міварного універсального вирішувача завдань на основі адаптивного активного логічного висновку з лінійною складністю та хмарних технологій

48.

2013, 3(61),

18

Варламов О. О.

Росія

Реалізація загальнодоступного міварного універсального вирішувача завдань на основі адаптивного активного логічного висновку з лінійною складністю та хмарних технологій

49.

2013, 3(61),

18

Єлісєєв Д. В.

Росія

Реалізація загальнодоступного міварного універсального вирішувача завдань на основі адаптивного активного логічного висновку з лінійною складністю та хмарних технологій

50.

2013, 3(61),

18

Хадієв А. М. 

Росія

Реалізація загальнодоступного міварного універсального вирішувача завдань на основі адаптивного активного логічного висновку з лінійною складністю та хмарних технологій

51.

2013, 3(61),

18

Козел Г.

Польща

Використання нейромереж для задач приховування даних у аудиосигналі

52.

2013, 3(61),

18

Дмитрієв В. А.

Білорусь

Контроль захисту конфіденційної інформації при введенні з клавіатури ПЕОМ

53.

2013, 3(61),

18

Степанян А. Б.

Білорусь

Контроль захисту конфіденційної інформації при введенні з клавіатури ПЕОМ

54.

2013, 3(61),

18

Фисенко В. К. 

Білорусь

Контроль захисту конфіденційної інформації при введенні з клавіатури ПЕОМ

55.

2013, 4(62),

18

Варламов О. О.

Росія

Комплексне моделювання процесів розуміння комп’ютерами змісту текстів, мови та образів на основі міварних технологій

56.

2013, 4(62),

18

Адамова Л. Є.

Росія

Комплексне моделювання процесів розуміння комп’ютерами змісту текстів, мови та образів на основі міварних технологій

57.

2013, 4(62),

18

Єлісєєв Д. В. 

Росія

Комплексне моделювання процесів розуміння комп’ютерами змісту текстів, мови та образів на основі міварних технологій

58.

2013, 4(62),

18

Майборода Ю. І.

Росія

Комплексне моделювання процесів розуміння комп’ютерами змісту текстів, мови та образів на основі міварних технологій

59.

2013, 4(62),

18

Антонов П. Д. 

Росія

Комплексне моделювання процесів розуміння комп’ютерами змісту текстів, мови та образів на основі міварних технологій

60.

2013, 4(62),

18

Сергушин Г. С.

Росія

Комплексне моделювання процесів розуміння комп’ютерами змісту текстів, мови та образів на основі міварних технологій

61.

2013, 4(62),

18

Чибірова М. О. 

Росія

Комплексне моделювання процесів розуміння комп’ютерами змісту текстів, мови та образів на основі міварних технологій

62.

2013, 4(62),

18

Шалфеєва О. А.

Росія

Метод побудови проектних представлень інтелектуального вирішувача задач на моделях навчальних стадій життєвого циклу

63.

2013, 4(62),

18

Вереник Н. Л.

Білорусь

Імітаційна модель векторного процесора на прикладі задачі пошуку шляху у графі

64.

2013, 4(62),

18

Гірель А. І.

Білорусь

Імітаційна модель векторного процесора на прикладі задачі пошуку шляху у графі

65.

2013, 4(62),

18

Сейткулов Є. Н.

Білорусь

Імітаційна модель векторного процесора на прикладі задачі пошуку шляху у графі

66.

2013, 4(62),

18

Татур М. М. 

Білорусь

Імітаційна модель векторного процесора на прикладі задачі пошуку шляху у графі

67.

2013, 4(62),

18

Інютін А. В.

Білорусь

М’яка математична морфологія для фільтрації бінарних зображень

68.

2013, 4(62),

18

Крапивiн Ю. Б.

Білорусь

Функціональність cross-language в задачі автоматичного розпізнавання семантично еквівалентних фрагментів текстових документів

69.

2013, 4(62),

18

Недзьведь А. М.

Білорусь

Побудова контуру об’єктів інтерактивним методом на основі псевдодистанційних карт напівтонового зображення

70.

2013, 4(62),

18

Білоцерківський А. М.

Білорусь

Побудова контуру об’єктів інтерактивним методом на основі псевдодистанційних карт напівтонового зображення

71.

2013, 4(62),

18

Лукашевич П. В. 

Білорусь

Побудова контуру об’єктів інтерактивним методом на основі псевдодистанційних карт напівтонового зображення

72.

2013, 4(62),

18

Анциферов С. С.

Росія

Швидкодія інтелектуальних систем

73.

2013, 4(62),

18

Русанов К. Є.

Росія

Швидкодія інтелектуальних систем

74.

2013, 4(62),

18

Боргест  Н. М.

Росія

Проектний синтез даних складних систем на основі прототипів

75.

2013, 4(62),

18

Канчер Г. С. 

Росія

Проектний синтез даних складних систем на основі прототипів

76.

2013, 4(62),

18

Бухановський А. В.

Росія

Функціональна модель центрів компетенції в інтелектуальному середовищі «хмарних» обчислень

77.

2013, 4(62),

18

Васильєв В. Н.

Росія

Функціональна модель центрів компетенції в інтелектуальному середовищі «хмарних» обчислень

78.

2013, 4(62),

18

Нечаєв Ю. І

Росія

Функціональна модель центрів компетенції в інтелектуальному середовищі «хмарних» обчислень

79.

2013, 4(62),

18

Іскра В. В.

Білорусь

Вплив статичних характеристик навчальної вибірки на її репрезентативність.

80.

2013, 4(62),

18

Іскра Н. О.

Білорусь

Вплив статичних характеристик навчальної вибірки на її репрезентативність.

81.

2013, 4(62),

18

Татур М. М. 

Білорусь

Вплив статичних характеристик навчальної вибірки на її репрезентативність.

82.

2013, 4(62),

18

Литвинська О. С.

Росія

Прийняття рішень в ієрархічній системі вибору з використанням цільового функціонала при проектуванні пристроїв цифорової обробки інформації

83.

2013, 4(62),

18

Сальников I. I.

Росія

Прийняття рішень в ієрархічній системі вибору з використанням цільового функціонала при проектуванні пристроїв цифорової обробки інформації

84.

2013, 4(62),

18

Паклiн М. Б.

Росія

Оптимальне квантування для підвищення якості бінарних класифікаторів

85.

2013, 4(62),

18

Афанасьєв В. В. 

Росія

Оптимальне квантування для підвищення якості бінарних класифікаторів

86.

2013, 4(62),

18

Савін Л. А.

Росія

Адаптивне управління гідромеханічних муфт на базі методів інтелектуальних систем

87.

2013, 4(62),

18

Бородіна М. Б.

Росія

Адаптивне управління гідромеханічних муфт на базі методів інтелектуальних систем

88.

2013, 4(62),

18

Мироненко С. В. 

Росія

Адаптивне управління гідромеханічних муфт на базі методів інтелектуальних систем

89.

2013, 4(62),

18

Дарінцев О. В.

Росія

Використання методів штучного інтелекту в системах управління техпроцесами отримання наноструктурних матеріалів

90.

2013, 4(62),

18

Мігранов А. Б. 

Росія

Використання методів штучного інтелекту в системах управління техпроцесами отримання наноструктурних матеріалів

91.

2013, 4(62),

18

Ганченко В. В.

Білорусь

Програмна нейромережна система контролю космічної телеметрії

92.

2013, 4(62),

18

Дудкін А. А.

Білорусь

Програмна нейромережна система контролю космічної телеметрії

93.

2013, 4(62),

18

Інютін А. В.

Білорусь

Програмна нейромережна система контролю космічної телеметрії

94.

2013, 4(62),

18

Марушко Є. Є.

Білорусь

Програмна нейромережна система контролю космічної телеметрії

95.

2013, 4(62),

18

Поденок Л. П. 

Білорусь

Програмна нейромережна система контролю космічної телеметрії

96.

2013, 4(62),

18

Гладун Г. С.

Росія 

Удосконалення виробів із використанням навчання, що формує їх «інтелект» у формі понять про ситуації

97.

2013, 4(62),

18

Захариков Б. Г.

Росія

Удосконалення виробів із використанням навчання, що формує їх «інтелект» у формі понять про ситуації

98.

2013, 4(62),

18

Субботін В. Ю. 

Росія

Удосконалення виробів із використанням навчання, що формує їх «інтелект» у формі понять про ситуації

99.

2013, 4(62),

18

Зарубін М. Ю.

Казахстан

Використання штучних нейроподібних мереж для керування технологічними процесами залізо-збагачувального комплексу

100.

2013, 4(62),

18

Зарубіна В. Р. 

Казахстан

Використання штучних нейроподібних мереж для керування технологічними процесами залізо-збагачувального комплексу

101.

2013, 4(62),

18

Степанян А. Б.

Білорусь

Класифікація загроз інформаційної безпеки автоматизованої системи

102.

2013, 4(62),

18

Дмитрієв В. А.

Білорусь

Класифікація загроз інформаційної безпеки автоматизованої системи

103.

2013, 4(62),

18

Фисенко В. К. 

Білорусь

Класифікація загроз інформаційної безпеки автоматизованої системи

 

2014

http://jai.in.ua/index.php/архів?journal_num=63

1.

2014, 1(63),

19

Сичев В. А. 

Білорусь

Алгоритм пошукового руху мобільного робота для реалізації ефективної і захищеної ретрансляції пакетів інформації

2.

2014, 1(63),

19

Шевчук Б. М.

Білорусь

Алгоритм пошукового руху мобільного робота для реалізації ефективної і захищеної ретрансляції пакетів інформації

3.

2014, 1(63),

19

Пігуз В. М.

Білорусь

Алгоритм пошукового руху мобільного робота для реалізації ефективної і захищеної ретрансляції пакетів інформації

4.

2014, 2(64),

19

Анциферов С. С.

Росія

Оцінка швидкодії інтелектуальних систем в умовах багатоваріантності і невизначеності

5.

2014, 2(64),

19

Русанов К. Є.

Росія

Оцінка швидкодії інтелектуальних систем в умовах багатоваріантності і невизначеності

9.

2014, 2(64),

19

Головко В. А.

Білорусь

Нейроiнтелектуальна система діагностики транзиторних ішемічних атак

10.

2014, 2(64),

19

Дривотінов Б. В.

Білорусь

Нейроiнтелектуальна система діагностики транзиторних ішемічних атак

11.

2014, 2(64),

19

Апанель О. М.

Білорусь

Нейроiнтелектуальна система діагностики транзиторних ішемічних атак

12.

2014, 2(64),

19

Войцехович Г. Ю.

Білорусь

Нейроiнтелектуальна система діагностики транзиторних ішемічних атак

13.

2014, 2(64),

19

Мастикін О. С.

Білорусь

Нейроiнтелектуальна система діагностики транзиторних ішемічних атак

14.

2014, 3(65),

19

Буза М. К. 

Білорусь

Середовище проектування розподіленої обробки даних

15.

2014, 3(65),

19

Бiлозерський Л. А.

Білорусь

Принципи автоматизації дискретного представлення області супутникового моніторингу земної поверхні

16.

2014, 3(65),

19

Орешкiна Л. В.

Білорусь

Принципи автоматизації дискретного представлення області супутникового моніторингу земної поверхні

17.

2014, 3(65),

19

Mурашко М. І.

Білорусь

Принципи автоматизації дискретного представлення області супутникового моніторингу земної поверхні

18.

2014, 3(65),

19

Анциферов С. С.

Росія

Стандартизація показників якості продукції когнітивних технологій

19.

2014, 3(65),

19

Несенчук А. А.

Білорусь

Моделювання динаміки і розрахунок робастних параметрів системи управління електроприводана основі кореневих портретів

20.

2014, 3(65),

19

Опейко O. Ф.

Білорусь

Моделювання динаміки і розрахунок робастних параметрів системи управління електроприводана основі кореневих портретів

21.

2014, 3(65),

19

Однолько Д. С.

Білорусь

Моделювання динаміки і розрахунок робастних параметрів системи управління електроприводана основі кореневих портретів

22.

2014, 4(66),

19

Тимофєєв А. І.

Росія

Мислячі системи та проблеми нашої цивілізації

23.

2014, 4(66),

19

Дмитрієва В. А.

Росія

Мислячі системи та проблеми нашої цивілізації

24.

2014, 4(66),

19

Шуть В. М

Білорусь

Мультиагентне управління рухом транспортних засобів у вулично-дорожній мережі міста

25.

2014, 4(66),

19

Шалфєєева О. А.

Росія

Концептуальна модель інтегрованого комплексу інтелектуальних сервісів і засобів управління ними

 

2015

http://jai.in.ua/index.php/архів?journal_num=67

1.

2015,

1-2(67-68), 20

Буза М.К.

Білорусь

Аналіз ефективності паралельних технологій

2.

2015,

1-2(67-68), 20

Дудкін О. А.

Білорусь

Нечітка нейронна мережа для аналізу топології інтегральних мікросхем

3.

2015,

1-2(67-68), 20

Шуть  В. М.

Білорусь

Інформаційна транспортна система масового конвеєрного перевезення пасажирів

4.

2015,

1-2(67-68), 20

Персіа Л.

Італія

Інформаційна транспортна система масового конвеєрного перевезення пасажирів

5.

2015,

1-2(67-68), 20

Джустініані Г.

Італія

Інформаційна транспортна система масового конвеєрного перевезення пасажирів

6.

2015,

3-4(69-70), 20

Несенчук А. А.

Білорусь

Динаміка кореневого портрету iнтервальної системи на межі стiйкостi

7.

2015,

3-4(69-70), 20

Вереник Н. Л.

Білорусь

Реалізація графодинамічної машини на обчислювальному кластері та її інтеграція в інтелектуальну систему

8.

2015,

3-4(69-70), 20

Татур М. М.

Білорусь

Реалізація графодинамічної машини на обчислювальному кластері та її інтеграція в інтелектуальну систему

9.

2015,

3-4(69-70), 20

Сейткулов Є. М.

Казахстан

Реалізація графодинамічної машини на обчислювальному кластері та її інтеграція в інтелектуальну систему

 

2016

http://jai.in.ua/index.php/архів?journal_num=69

1.

2016, 1(71), 21

Татур М. М.  

Білорусь

Система технічного зору сортування насіння в лабораторних умовах.

 

2.

2016, 1(71), 21

Остроухова С.А.

Білорусь

Система технічного зору сортування насіння в лабораторних умовах.

3.

2016, 2(72), 21

Буза М. К.

Білорусь

Механізм підвищення ефективності стиснення даних.

4.

2016, 2(72), 21

Шуть В. Н.

Білорусь

Альтернативний метро- транспорт на базі мобільних роботів.

5.

2016, 2(72), 21

Пролиско Е. Е.

Білорусь

Альтернативний метро- транспорт на базі мобільних роботів.

6.

2016, 3(73), 21

Инютин А. В.

Білорусь

Метод підвищення точності сегментації зображень друкованих плат

7.

2016, 3(73), 21

Марушко Е. Е.

Білорусь

Побудова ансамблю нейронних мереж прогнозування часових рядів телеметрії космічних апаратів.

8.

2016, 3(73), 21

Дудкин А. А.

Білорусь

Побудова ансамблю нейронних мереж прогнозування часових рядів телеметрії космічних апаратів.

9.

2016, 4(74), 21

Корнеев С. В.

Польща

Операційна система штучного інтелекту: базові визначення.

10.

2016, 4(74), 21

Кравцов С. Л.

Білорусь

Система дистанційного моніторингу стану сільськогосподарських культур у масштабі окремого господарства.

11.

2016, 4(74), 21

Голубцов Д. В.

Білорусь

Система дистанційного моніторингу стану сільськогосподарських культур у масштабі окремого господарства.

12.

2016, 4(74), 21

Лепесевич Е. В.

Білорусь

Система дистанційного моніторингу стану сільськогосподарських культур у масштабі окремого господарства.

13.

2016, 4(74), 21

Лапаник С. А.

Білорусь

Система дистанційного моніторингу стану сільськогосподарських культур у масштабі окремого господарства.

 

2017

http://jai.in.ua/index.php/архів?journal_num=73

1.

2017, 1(75), 22

Шуть В. Н.

Білорусь

Роботизований метрополітен щілинного типу «Кротові нори».

2.

2017, 2(76), 22

Котира А.

Польща

Визначення стану процесу спільного спалювання біомаси на основі аналізу послідовності зображень полум'я

3.

2017, 2(76), 22

Вуйцик В.

Польща

Визначення стану процесу спільного спалювання біомаси на основі аналізу послідовності зображень полум'я

4.

2017, 2(76), 22

Громашек К.

Польща

Визначення стану процесу спільного спалювання біомаси на основі аналізу послідовності зображень полум'я

5.

2017,

3-4(77-78), 22

Корнєєв С.

Польща

Базові визначення операційної системи штучного інтелекту: поняття “ші-думка” і “ші-емоція”

6.

2017,

3-4(77-78), 22

Диблик Й.

Чехія

Збіжність процесів нейродинаміки моделі Хопфілда.

7.

2017,

3-4(77-78), 22

Баштинец Я. 

Чехія

Збіжність процесів нейродинаміки моделі Хопфілда.

8.

2017,

3-4(77-78), 22

Смоляр А.

Польща

Методи штучного інтелекту у розпізнаванні горіння вугільно-біомасових сумішей у пиловугільних пальниках

9.

2017,

3-4(77-78), 22

Вуйцик В.  

Польща

Методи штучного інтелекту у розпізнаванні горіння вугільно-біомасових сумішей у пиловугільних пальниках

10.

2017,

3-4(77-78), 22

Громашек К.

Польща

Методи штучного інтелекту у розпізнаванні горіння вугільно-біомасових сумішей у пиловугільних пальниках

 

2018

http://jai.in.ua/index.php/архів?journal_num=75

1.

2018, 1(79), 23

Дзержак Р.

Польща

Використання нейромереж для класифікації текстур медичних зображень

2.

2018, 1(79), 23

Вуйцик В.

Польща

Використання нейромереж для класифікації текстур медичних зображень

3.

2018, 2(80), 23

Корнєєв С.

Польща

Базові визначення операційної системи штучного інтелекту, поняття: “ші-свідомість”, «ші-час», «ші-«розуміння» і “ші-пам’ять”

4.

2018, 2(80), 23

Карканица А. В.

Білорусь

Моделювання предметних областей адаптивних систем підтримки прийняття рішень.

5.

2018, 2(80), 23

Краснопрошин В. В. 

Білорусь

Моделювання предметних областей адаптивних систем підтримки прийняття рішень.

6.

2018, 2(80), 23

Марценюк В. П.

Білорусь

Про підходи щодо математичного моделювання біосенсорних та імуносенсорних динамічних систем.

7.

2018, 2(80), 23

Буза М. К. 

Білорусь

Програмно-апаратна підтримка прискорення обчислень.

8.

2018, 3(81), 23

Воронов А. А. 

Білорусь

Метод машинного навчання для детектування шкідливого ПЗ, який використовує вилучення ознак з виконуваних файлів

9.

2018, 3(81), 23

Гороховик Я. В.

Білорусь

Метод машинного навчання для детектування шкідливого ПЗ, який використовує вилучення ознак з виконуваних файлів

10.

2018, 3(81), 23

Шуть В. Н.

Білорусь

Інтелектуальна система міського транспорту.

11.

2018, 3(81), 23

Касьяник В. В. 

Білорусь

Інтелектуальна система міського транспорту.

12.

2018, 4(82), 23

Муслимова А. З.

Казахстан

Автоматизація сурдоперекладу через систему розпізнавання жестів глухих.

13.

2018, 4(82), 23

Галымжан Г. Б.

Казахстан

Автоматизація сурдоперекладу через систему розпізнавання жестів глухих.

14.

2018, 4(82), 23

Кудубаева С. А. 

Казахстан

 Автоматизація сурдоперекладу через систему розпізнавання жестів глухих.

15.

2018, 4(82), 23

Аваков С. М. 

Білорусь

Методи штучного інтелекту у програмному комплексі управління обладнанням контролю критичних розмірів (ПК УОККР) з урахуванням систем машинного зору.

16.

2018, 4(82), 23

Воронов А. А.

Білорусь 

Методи штучного інтелекту у програмному комплексі управління обладнанням контролю критичних розмірів (ПК УОККР) з урахуванням систем машинного зору.

17.

2018, 4(82), 23

Ганченко В. В.

Білорусь

Методи штучного інтелекту у програмному комплексі управління обладнанням контролю критичних розмірів (ПК УОККР) з урахуванням систем машинного зору.

18.

2018, 4(82), 23

Дудкин А. А.

Білорусь

Методи штучного інтелекту у програмному комплексі управління обладнанням контролю критичних розмірів (ПК УОККР) з урахуванням систем машинного зору.

19.

2018, 4(82), 23

Дедков А. И.

Білорусь

Методи штучного інтелекту у програмному комплексі управління обладнанням контролю критичних розмірів (ПК УОККР) з урахуванням систем машинного зору.

20.

2018, 4(82), 23

Шоломицкий В. Г. 

Білорусь

Методи штучного інтелекту у програмному комплексі управління обладнанням контролю критичних розмірів (ПК УОККР) з урахуванням систем машинного зору.

21.

2018, 4(82), 23

Марушко Е. Е.

Білорусь

Використання ансамблю згорткових нейронних мереж для обробки даних дистанційного зондування Землі.

22.

2018, 4(82), 23

Дудкин А. А. 

Білорусь

Використання ансамблю згорткових нейронних мереж для обробки даних дистанційного зондування Землі.

 

2019

http://jai.in.ua/index.php/архів?journal_num=79

1.

2019,

1-2(83-84), 24

Буза М. К.

Білорусь

Хмарні технології – основа проектування ефективних програм.

2.

2019,

1-2(83-84), 24

Несенчук А. А.

Білорусь

Дослідження і робастний синтез збурених поліномів на підставі діаграми розподілу функції параметра кореневого годографа.

3.

2019,

1-2(83-84), 24

Шатирко А. В.

Чехія

Дослідження динаміки класу нейромереж, представлених слабонелінійними різницевими системами.

4.

2019,

1-2(83-84), 24

Пужа Б.

Чехія

Дослідження динаміки класу нейромереж, представлених слабонелінійними різницевими системами.

5.

2019,

1-2(83-84), 24

Новотна В.

Чехія

Дослідження динаміки класу нейромереж, представлених слабонелінійними різницевими системами.

6.

2019,

1-2(83-84), 24

Пилипенко В. А.

Чехія

Дослідження динаміки класу нейромереж, представлених слабонелінійними різницевими системами.

7.

2019,

1-2(83-84), 24

Калимолдаев М.

Казахстан

Комп'ютерна модель управління у плоскому сонячному колекторі з термосифонною циркуляцією.

8.

2019,

1-2(83-84), 24

Амиргалиев Е.

Казахстан

Комп'ютерна модель управління у плоскому сонячному колекторі з термосифонною циркуляцією.

9.

2019,

1-2(83-84), 24

Кунелбаев М

Казахстан

Комп'ютерна модель управління у плоскому сонячному колекторі з термосифонною циркуляцією.

10.

2019,

1-2(83-84), 24

Мерембаев Т.

Казахстан

Комп'ютерна модель управління у плоскому сонячному колекторі з термосифонною циркуляцією.

11.

2019,

1-2(83-84), 24

Сундетов Т.

Казахстан

Комп'ютерна модель управління у плоскому сонячному колекторі з термосифонною циркуляцією.

12.

2019,

1-2(83-84), 24

Карымсакова И. Б.

Казахстан

Розробка роботизованої системи плазмового напилення біосумісних покриттів.

13.

2019,

1-2(83-84), 24

Денисова Н. Ф.

Казахстан

Розробка роботизованої системи плазмового напилення біосумісних покриттів.

14.

2019,

3-4(85-86), 24

Швецова О. В.

Білорусь

Інтелектуальна міська транспортна система, яка базується на роботизованих автомобілях.

15.

2019,

3-4(85-86), 24

Шуть В. М.

Білорусь

Інтелектуальна міська транспортна система, яка базується на роботизованих автомобілях.

 

2020

http://jai.in.ua/index.php/архів?journal_num=81

1.

2020, 1(87), 25

Швецова О. В.

Білорусь

Принципи касетного методу перевезення пасажирів за допомогою інтелектуальної транспортної системи.

2.

2020, 1(87), 25

Шуть В. М.

Білорусь

Принципи касетного методу перевезення пасажирів за допомогою інтелектуальної транспортної системи.

3.

2020, 3(89), 25

Новоселова Н.А.

Білорусь

Інтелектуальна аналітична система як інструмент забезпечення відтворюваності біомедичних обчислень.

4.

2020, 3(89), 25

Скобцов В.Ю.

Білорусь

Інтелектуальна аналітична система як інструмент забезпечення відтворюваності біомедичних обчислень.

5.

2020, 3(89), 25

Швецова О.В.

Білорусь

Критерій безконфліктного дотримання безпілотних транспортних засобів під час реалізації плану перевезення в інтелектуальній пасажирській транспортній системі.

6.

2020, 3(89), 25

Шуть В.М.

Білорусь

Критерій безконфліктного дотримання безпілотних транспортних засобів під час реалізації плану перевезення в інтелектуальній пасажирській транспортній системі.

7.

2020, 4(90), 25

Буза М.К.

Білорусь

Аналіз  і модифікація алгоритмів стиснення графічної інформації.

 

2021

http://jai.in.ua/index.php/архів?journal_num=86

1.

2021, 2(92), 26

Спринджук М. В.

Білорусь

Алгоритми обробки даних для прогнозування епітопу in silico sars-cov-2 та розробки вакцини.

2.

2021, 2(92), 26

Владико О. С.

Білорусь

Алгоритми обробки даних для прогнозування епітопу in silico sars-cov-2 та розробки вакцини.

3.

2021, 2(92), 26

Титов Л. П.

Білорусь

Алгоритми обробки даних для прогнозування епітопу in silico sars-cov-2 та розробки вакцини.

4.

2021, 2(92), 26

Шуть В. М.

Білорусь

Склад графіка руху в інтелектуальній міській пасажирській транспортній системі.

5.

2021, 2(92), 26

Швецова О. В.

Білорусь

Склад графіка руху в інтелектуальній міській пасажирській транспортній системі.