Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

Перелік установ, в яких працюють автори статей наукового видання "Штучний інтелект" ("Artificial Intelligence"):

№1 (79), том 23, 2018 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

О. С. Звенігородський

МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ СВІДОМОСТІ ЯК МНОЖИНИ ПРОЦЕСІВ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056

І. В. Качур

МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ СВІДОМОСТІ ЯК МНОЖИНИ ПРОЦЕСІВ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 036801

2.

Є. О. Шевченко

ВИДІЛЕННЯ КОНТУРІВ ОБ'ЄКТІВ В ВІДЕОПОТОЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМУ КЕННІ

Інститут проблем штучного інтелектуМОН і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

А. В. Агарков

ВИДІЛЕННЯ КОНТУРІВ ОБ'ЄКТІВ В ВІДЕОПОТОЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМУ КЕННІ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

3.

М. С. Клименко

УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДИКТОРА ІЗ СЕМАНТИЧНИМ АНАЛІЗОМ ЗМІСТУ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

4.

Ю. В. Крак

МОДЕЛІ ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

О. В. Бармак

МОДЕЛІ ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

В. С. Касьянюк

МОДЕЛІ ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

І. О. Стеля

МОДЕЛІ ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

5.

В. П. Марценюк

МОДЕЛЬ ІМУНОСЕНСОРА НА ОСНОВІ РЕШІТЧАСТИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

Університет в Бєльсько-Бялій, Польща

вул. Вілова, 2, м. Бельсько-Бяла, 43309

А. С. Сверстюк

МОДЕЛЬ ІМУНОСЕНСОРА НА ОСНОВІ РЕШІТЧАСТИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського, Україна

вул. Руська, 12, м. Тернопіль, 46001

6.

Роза Дзержак

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТУР МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Люблінський технологічний університет, Люблін, Польща

Вальдемар

Вуйцик

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТУР МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Люблінський технологічний університет, Люблін, Польща

7.

О. М. Шушура

 НЕЧІТКЕ ЛОГІЧНЕ ВИВЕДЕННЯ НА ОСНОВІ

ТЕОРІЇ ПИТАЛЬНИКІВ

Державний університет телекомунікацій, Україна

вул. Солом'янська, 7, м. Київ, 03110

8.

Ю. І. Кисленко

ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ КОГНІТИВНИЙ ЗВОРОТНИЙ

ЗВ'ЯЗОК ЯК ПОТУЖНИЙ ВАЖЕЛЬ ПРОГРЕСИВНОГО ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056

 №2 (80), том 23, 2018 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

С. Корнєєв

БАЗОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ПОНЯТТЯ: «ШІ-СВІДОМІСТЬ», «ШІ-ЧАС», «ШІ-«РОЗУМІННЯ» і «ШІ-ПАМ’ЯТЬ»

BaltRobotics Sp.z.o.o. (Код (KRS): 0000501242)

3, Тржи липи, 80-172, м. Гданськ, Польща

2.

 

 О. В. Бармак

 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29000

 

 Р. О. Багрій

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29000

Ю. В. Крак

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр. Глушкова 4д, м. Київ, 03680

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова 40, м. Київ, 03187

В. С. Касьянюк

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр. Глушкова 4д, м. Київ, 03680

3.

Л. Г. Ахметшина

НЕЧЕТКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

пр. Гагаріна 17, м. Дніпро, 49050

А. А. Єгоров

НЕЧЕТКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

пр. Гагаріна 17, м. Дніпро, 49050

4.

О. М. Березький

ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46004

О. Й. Піцун

ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46004

Л. О. Дубчак

ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46004

5.

В. В. Дудар

COLUMN DROP: КРОК ДО ІНВАРІАНТНОСТІ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО ВИБОРУ ПІДЗОБРАЖЕННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська 64/13, м. Київ 01601

В. В. Семенов

COLUMN DROP: КРОК ДО ІНВАРІАНТНОСТІ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО ВИБОРУ ПІДЗОБРАЖЕННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська 64/13, м. Київ 01601

6.

А. В. Колчин

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ ТЕСТОВОГО НАБОРА ДЛЯ ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова 40, м. Київ, 03187

 

С. В. Потієнко

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ ТЕСТОВОГО НАБОРА ДЛЯ ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова 40, м. Київ, 03187

7.

А. Н. Нестеренко

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КОМП’ЮТЕРАХ З ПРОЦЕСОРАМИ INTEL XEОN PHI

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

Т. О. Герасимова

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КОМП’ЮТЕРАХ З ПРОЦЕСОРАМИ INTEL XEОN PHI

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

І. А. Баранов

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КОМП’ЮТЕРАХ З ПРОЦЕСОРАМИ INTEL XEОN PHI

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

8.

О. О. Павлова

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

Т. О. Говорущенко

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

О. В. Іванов

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

9.

М. Г. Бердник

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ

ПОЛІВ У ДОВІЛЬНИХ ОБЛАСТЯХ ПРИ

ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОМУ ЗВАРЮВАННІ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005

10.

А. В. Карканица

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Гродненський державний університет імені Янки Купали, Білорусь

вул. Ожешко, 22, м. Гродно, 230023

В. В. Краснопрошин

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Білоруський державний університет, Білорусь

пр. Незалежності, 4, м. Мінськ, 220030

11.

В. П. Марценюк

ПРО ПІДХОДИ ЩОДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІОСЕНСОРНИХ ТА ІМУНОСЕНСОРНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Університет в Бельсько Бяла, Польща

вул. Вілова, 2, м. Бельсько Бяла, 43309

А. С. Сверстюк

ПРО ПІДХОДИ ЩОДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІОСЕНСОРНИХ ТА ІМУНОСЕНСОРНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Тернопільський державний медичний університет імені

 І.Я. Горбачевського, Україна

вул. Руська, 12, м. Тернопіль, 46001

Н. В. Козодій

ПРО ПІДХОДИ ЩОДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІОСЕНСОРНИХ ТА ІМУНОСЕНСОРНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 Україна

12.

М. К. Буза

ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ПОДДЕРЖКА

УСКОРЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Білоруський державний університет, Білорусь,

пр. Незалежності, 4, м. Мінськ, 220030

13.

М. С. Нікітченко

7-ЗНАЧНI ЛОГІКИ ТА ЛОГІКИ ЗАГАЛЬНИХ

НЕДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРЕДИКАТІВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

O. С. Шкільняк

7-ЗНАЧНI ЛОГІКИ ТА ЛОГІКИ ЗАГАЛЬНИХ

НЕДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРЕДИКАТІВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

С. С. Шкільняк

7-ЗНАЧНI ЛОГІКИ ТА ЛОГІКИ ЗАГАЛЬНИХ

НЕДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРЕДИКАТІВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

14.

А. Н. Терещенко

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ

ВЕКТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

В. К. Задирака

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ

ВЕКТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

15.

С. Н. Коновалов

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ГИБРИДНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

Одеський національний морський університет, Україна

вул. Мєчнікова, 34, Одеса, 65029

А. А. Єгошина

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ГИБРИДНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

Одеський національний морський університет, Україна

вул. Мєчнікова, 34, Одеса, 65029

16.

Л. С. Файнзильберг

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ С ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

 №3 (81), том 23, 2018 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

В. А. Ященко

НЕЙРОПОДОБНЫЕ РАСТУЩИЕ СЕТИ - БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИЛЬНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Институт проблем математических машин и систем НАН Украины, Украина

пр. Академика Глушкова, 42, г. Киев, 03183

2.

Н. Б. Шаховська

МЕТОД АНАЛІЗУ ВІДГУКІВ КЛІЄНІВ З ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

Національний університет «Львівська Політехніка», Україна

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013

Х. Р. Шаховська

МЕТОД АНАЛІЗУ ВІДГУКІВ КЛІЄНІВ З ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

Національний університет «Львівська Політехніка», Україна

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013

3.

В. І. Шинкаренко

ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК АВТОРСТВА ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010

І. М. Демидович

ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК АВТОРСТВА ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010

4.

Ю. П. Чаплінський

ОНТОЛОГО-КЕРОВАНА СИСТЕМНА ОПТИМІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАДАЧАХ

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, Україна

пр. Глушкова, 40, Київ, 03187

О. В. Субботіна

ОНТОЛОГО-КЕРОВАНА СИСТЕМНА ОПТИМІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАДАЧАХ

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, Україна

пр. Глушкова, 40, Київ, 03187

5.

В. Г. Шерстюк

ГИБРИДНЫЙ МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Херсонский национальный технический университет, Украина

Бериславское шоссе, 24, г. Херсон, 73008

М. В. Жарикова

ГИБРИДНЫЙ МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Херсонский национальный технический университет, Украина

Бериславское шоссе, 24, г. Херсон, 73008

6.

А. В. Анісімов

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПАРКС.NET В DOCKER КОНТЕЙНЕРАХ ТА GOOGLE CLOUD PLATFORM

ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4Д, м. Київ, 03680

О. В. Деревянченко

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПАРКС.NET В DOCKER КОНТЕЙНЕРАХ ТА GOOGLE CLOUD PLATFORM

ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4Д, м. Київ, 03680

А. Ю. Хавро

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПАРКС.NET В DOCKER КОНТЕЙНЕРАХ ТА GOOGLE CLOUD PLATFORM

ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4Д, м. Київ, 03680

7.

О. В. Бармак

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ КЛАСИФІКАТОРІВ НА ПІДСТАВІ АГРЕГАТУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29000

Е. А. Манзюк

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ КЛАСИФІКАТОРІВ НА ПІДСТАВІ АГРЕГАТУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29000

 

 Ю. В. Крак

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ КЛАСИФІКАТОРІВ НА ПІДСТАВІ АГРЕГАТУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т Глушкова, 4д, м. Київ, 03680

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр-т Глушкова, 40, м. Київ, 03187

А. І. Куляс

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ КЛАСИФІКАТОРІВ НА ПІДСТАВІ АГРЕГАТУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр-т Глушкова, 40, м. Київ, 03187

8.

С. Ф. Теленик

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

О. В. Савчук

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

Є. О. Покровський

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

О. М. Моргаль

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

О. А. Похиленко

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

9.

В. М. Терещенко

АЛГОРИТМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4д, м. Київ, 03680

А. Д. Бугайов

АЛГОРИТМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4д, м. Київ, 03680

10.

Н. К. Тимофієва

ПРО КОМБІНАТОРНІ ЧИСЛА ТА СИМЕТРІЮ В БІОЛОГІЇ

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

11.

A. A. Воронов

МЕТОД МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПО, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ИЗ ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ

Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 220013

Я. В. Гороховик

МЕТОД МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПО, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ИЗ ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ

УО «Беларусский государственный Университет информатики и радиоэлектроники», Беларусь

ул. П. Бровки, 6, г. Минск, 220013

12.

В. В. Ганченко

СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ АЭРОФОТОСЪЕМКИ

Объединенный институт проблем информатики, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г.Минск, 220012

А. А. Дудкин

СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ АЭРОФОТОСЪЕМКИ

Объединенный институт проблем информатики, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г.Минск, 220012

13.

П. С. Кнопов

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

В. М. Горбачук

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

В. С. Кирилюк

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

К. Л. Атоєв

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

М. С. Дунаєвський

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

А. А. Сирку

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

14.

О. С. Ковалевська

СИНТЕЗ ВИКОНАВЧИХ ЛАНОК МОБІЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МАШИН

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313

15.

А. С. Сверстюк

МОДЕЛЬ ІМУНОСЕНСОРА З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ НА ГЕКСАГОНАЛЬНІЙ РЕШІТЦІ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна

вул. Руська, 12, м. Тернопіль, 46001

16.

В. Н. Шуть

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Брестский государственный технический университет, Беларусь

ул. Московская, 267, г. Брест, 224017

В. В. Касьяник

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Брестский государственный технический университет, Беларусь

ул. Московская, 267, г. Брест, 224017

  №4 (82), том 23, 2018 р.

 

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

Ю. В. Коваль

УТОЧНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр. Глушкова, 4д, м. Київ, 83000

2.

Ю. В. Крак

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ПАРАМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ МІМІКИ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03680

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

В. О. Кузнєцов

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ПАРАМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ МІМІКИ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03680

3.

А. З. Муслимова

АВТОМАТИЗАЦИЯ СУРДОПЕРЕВОДА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ ГЛУХИХ

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Казахстан, ул. Байтурсынова, 47, г. Костанай, 110000

Г. Б. Галымжан

АВТОМАТИЗАЦИЯ СУРДОПЕРЕВОДА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ ГЛУХИХ

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Казахстан, ул. Байтурсынова, 47, г. Костанай, 110000

С. А. Кудубаева

АВТОМАТИЗАЦИЯ СУРДОПЕРЕВОДА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ ГЛУХИХ

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Казахстан, ул. Байтурсынова, 47, г. Костанай, 110000

4.

С. М. Аваков

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

КБТЭМ-ОМО, Беларусь

пр. Партизанский, 2, г. Минск, 220012

А. А. Воронов

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 220012

В. В. Ганченко

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 220012

А. А. Дудкин

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 220012

А. И. Дедков

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

КБТЭМ-ОМО, Беларусь

пр. Партизанский, 2, г. Минск, 220012

В. Г. Шоломицкий

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

КБТЭМ-ОМО, Беларусь

пр. Партизанский, 2, г. Минск, 220012

5.

Е. Е. Марушкo

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНСАМБЛЯ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 22001

А. А. Дудкин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНСАМБЛЯ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 22001

6.

С. В. Ковалевський

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МОБІЛЬНИХ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МАШИН НА ОСНОВІ ГЛИБОКИХ

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313

О. С. Ковалевська

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МОБІЛЬНИХ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МАШИН НА ОСНОВІ ГЛИБОКИХ

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313

7.

О. С. Савенко

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ БОТ-МЕРЕЖ РОЗПОДІЛЕНИМИ

СИСТЕМАМИ НА ОСНОВІ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

№1-2 (83-84), том 24, 2019 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

М.С. Клименко

Алгоритм пошуку елементів міжфразового зв’язку

у послідовності висловлювань тексту

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Україна

2.

М.К. Буза

Облачные технологии – основа проектирования эффективных приложений

Белорусский государственный университет, Беларусь

3.

A.A. Несенчук

Дослідження і робастний синтез збурених поліномів на підставі діаграми розподілу функції параметра кореневого годографа

Об’єднаний інститут проблем інформатики Національної академії наук Білорусі, Білорусь

4.

М.С. Нікітченко

Реномінативні логіки з розширеними реномінаціями, рівністю та предикатним доповненням

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

O.С. Шкільняк

Реномінативні логіки з розширеними реномінаціями, рівністю та предикатним доповненням

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

С.С. Шкільняк

Реномінативні логіки з розширеними реномінаціями, рівністю та предикатним доповненням

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Т.А. Мамедов

Реномінативні логіки з розширеними реномінаціями, рівністю та предикатним доповненням

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

5.

Д.Я. Хусаинов

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными разностными системами

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

А.В. Шатырко 

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными разностными системами

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Брненский технологический университет, Чехия

Б. Пужа

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными разностными системами

Брненский технологический университет, Чехия

В. Новотна   

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными разностными системами

Брненский технологический университет, Чехия

В.А. Пилипенко

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными

разностными системами

Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”, Украина

Брненский технологический университет, Чехия

6.

О.М. Богданов

Інформаційна технологія моніторингу ефективності енергоспоживання технологічних систем

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Україна

Б.М. Плескач

Інформаційна технологія моніторингу ефективності енергоспоживання технологічних систем

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Україна

7.

 

М.В. Дубенко

Платформи керування електронними науковими журналами, огляд та приклад застосування «open journal system 3»

 

 Інститут надтвердих матеріалів ім.. В.М. Бакуля НАНУ, Україна

В.М. Кулаківський

Платформи керування електронними науковими журналами, огляд та приклад застосування

«open journal system 3»

 

 Інститут надтвердих матеріалів ім.. В.М. Бакуля НАНУ, Україна

 

І. В. Скворцов

Платформи керування електронними науковими журналами, огляд та приклад застосування

«open journal system 3»

 

 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ, Україна

8.

М. Калимолдаев

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

Е. Амиргалиев

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

М. Кунелбаев

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

Т. Мерембаев

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

Т. Сундетов

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

9.

И.Б. Карымсакова 

Разработка роботизированной системы плазменного напыления биосовместимых покрытий

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, Республика Казахстан

Н.Ф. Денисова

Разработка роботизированной системы плазменного напыления биосовместимых покрытий

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, Республика Казахстан

Ю.В. Крак

Разработка роботизированной системы плазменного напыления биосовместимых покрытий

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

10.

С.С. Кондратюк

Розпізнавання жестів української дактильної абетки за допомогою згорткових нейронних мереж із тривимірною згорткою

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

11.

Р.М. Трохимчук

Результати тестування, дослідження та аналізу основних алгоритмів кластеризації наборів числових даних

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

12.

В.В. Хома

Автоенкодери для опрацювання промахів сигналів екг у системі біометричної автентифікації

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Ю.В. Хома

Автоенкодери для опрацювання промахів сигналів екг у системі біометричної автентифікації

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Д.В. Сабодашко

Автоенкодери для опрацювання промахів сигналів екг у системі біометричної автентифікації

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

П.П. Хома

Автоенкодери для опрацювання промахів сигналів екг у системі біометричної автентифікації

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

 
№3-4 (85-86), том 24, 2019 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

О.С. Коваль

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ВІРТУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОБІЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТЕХНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ ТА ВИРІШЕННЯ

ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

2.

В.Г. Писаренко

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАДАЧАХ

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, Украина

Ю.В. Писаренко

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАДАЧАХ

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, Украина

О.Е. Гульчак

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАДАЧАХ

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, Украина

3.

А.І. Шевченко

УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України  і НАН України, Україна

О.В. Сосницький

УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ

Бердянський державний педагогічний університет, Україна

4.

О.В. Швецова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІСЬКА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА РОБОТИЗОВАНИХ АВТОМОБІЛЯХ

Брестський державний технічний університет, Білорусь

В.М. Шуть

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІСЬКА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА РОБОТИЗОВАНИХ АВТОМОБІЛЯХ

Брестський державний технічний університет, Білорусь

5.

П.П. Трохимчук

ПОЛІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА КІБЕРНЕТИКА

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна

6.

Є.М. Федорченко

 

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

А.О. Олійник

 

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

О.О. Степаненко

 

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

С.К. Корнієнко

 

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

 

А.С. Харченко

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

Д.А. Гончаренко

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

7.

О.М. Березький

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПОШУКУ МІКРООБ’ЄКТІВ

НА ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА ШАБЛОНОМ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

О.Й. Піцун

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПОШУКУ МІКРООБ’ЄКТІВ

НА ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА ШАБЛОНОМ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

Т.М. Долинюк

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПОШУКУ МІКРООБ’ЄКТІВ

НА ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА ШАБЛОНОМ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

Ю.М. Батько

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПОШУКУ МІКРООБ’ЄКТІВ

НА ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА ШАБЛОНОМ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

8.

В.С. Воропай

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВАГОНОВ-

ЦИСТЕРН ПАРКА ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», Украина

В.Б. Чебанов

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВАГОНОВ-

ЦИСТЕРН ПАРКА ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Институт проблем искусственного интеллекта МОН Украины и НАН Украины, Украина

9.

Р.М. Камінський

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Н.Б. Шаховська

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Л.Г. Савків

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна

НАН України, Україна

Я.Ю. Варецький

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

С.В. Саварин

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

10.

С.С. Кондратюк

РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДАКТИЛЬНОЇ АБЕТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КРОСПЛАТФОРМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

11.

В.О. Остапенко

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ

В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

№1 (87), том 25, 2020 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

А.С. Баранюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ РОЙОВОГО ІНТЕЛЕКТУ Й РОБОТОТЕХНІКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

2.

М.С. Клименко

РОЗРОБЛЕННЯ ЗНАННЯ ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДСИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

3.

О.С. Коваль

ПРОМІЖНА СТАДІЯ ПОДІБНОГО ДО ЛЮДСЬКОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, корпус 18, м. Київ, 03056

4.

В.Г. Писаренко

КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ МЕТОДИК ОПЕРАТИВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ДІЛЯНОК ДО ВІДДАЛЕНОЇ БАЗИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

ІЗ МОЖЛИВІСТЮ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, корпус 18, м. Київ, 03056

5.

Ю.В. Писаренко

КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ МЕТОДИК ОПЕРАТИВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДІЛЯНОК ДО ВІДДАЛЕНОЇ БАЗИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

ІЗ МОЖЛИВІСТЮ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, корпус 18, м. Київ, 03056

6.

О.С. Коваль

КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ МЕТОДИК ОПЕРАТИВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДІЛЯНОК ДО ВІДДАЛЕНОЇ БАЗИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

ІЗ МОЖЛИВІСТЮ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, корпус 18, м. Київ, 03056

7.

І.А. Варава

КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ МЕТОДИК ОПЕРАТИВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДІЛЯНОК ДО ВІДДАЛЕНОЇ БАЗИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

ІЗ МОЖЛИВІСТЮ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, корпус 18, м. Київ, 03056

8.

В.А. Пікалов

АНАЛІЗ ФОРМИ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ ОБ’ЄКТІВ

У ВІДЕОПОСЛІДОВНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

СТРУКТУРНОГО ОПИСУ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

9.

М.С. Клименко

АНАЛІЗ ФОРМИ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ ОБ’ЄКТІВ

У ВІДЕОПОСЛІДОВНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

СТРУКТУРНОГО ОПИСУ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

10.

Є.М. Федорченко

РОЗРОБКА Й ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

11.

А.О. Олійник

РОЗРОБКА Й ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

12.

С.К. Корнієнко

РОЗРОБКА Й ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

13.

А.С. Харченко

РОЗРОБКА Й ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

14.

О.В. Швецова

ПРИНЦИПИ КАСЕТНОГО МЕТОДУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Брестський державний технічний університет, Білорусь

вул. Московська, 267, м. Брест, 224017

15.

В.М. Шуть

ПРИНЦИПИ КАСЕТНОГО МЕТОДУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Брестський державний технічний університет, Білорусь

вул. Московська, 267, м. Брест, 224017

№2 (88), том 25, 2020 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

П.Ю. Сабельніков

ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ АВТОМОБІЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СМАРТФОНА

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

2.

Ю.А. Сабельніков

ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ АВТОМОБІЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СМАРТФОНА

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

3.

А.В. Бойченко

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Україна

вул. М. Шпака, 2, м. Київ, 03113

4.

О.А. Бойченко

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Університет менеджменту освіти НАПН України, Україна

вул. Cічових стрільців, 52-А, м. Київ, 04053

5.

В.В. Грицюк

АЛГОРИТМ ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОДІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Центр воєнно-стратегічних досліджень, Національний університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

пр. Повітрофлотський, 28, м. Київ, 03134

6.

А.Р. Жангожа

ПРО ТЕХНІКИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ "АКІНАТОР"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033

7.

Б.М. Плескач

ПРЕЦЕДЕНТНА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТІ

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Україна

вул. Генерала Наумова, 15, Київ, 03164

8.

Ю.П. Чаплінський

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕКСТНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОНТОЛОГІЇ ПРИ УПРАВЛІННІ БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

9.

О.В. Субботіна

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕКСТНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОНТОЛОГІЇ ПРИ УПРАВЛІННІ БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

10.

В.Г. Шерстюк

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ СМАРТ-РИБАЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕТЕРОГЕННОГО АНСАМБЛЮ БЕЗПІЛОТНИХ АПАРАТІВ

Херсонський національний технічний університет, Україна

Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008

11.

М.В. Жарікова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ СМАРТ-РИБАЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕТЕРОГЕННОГО АНСАМБЛЮ БЕЗПІЛОТНИХ АПАРАТІВ

Херсонський національний технічний університет, Україна

Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008

12.

І.В. Сокол

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ СМАРТ-РИБАЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕТЕРОГЕННОГО АНСАМБЛЮ БЕЗПІЛОТНИХ АПАРАТІВ

Херсонський національний технічний університет, Україна

Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008

13.

Р.М. Левківський

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ СМАРТ-РИБАЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕТЕРОГЕННОГО АНСАМБЛЮ БЕЗПІЛОТНИХ АПАРАТІВ

Херсонська державна морська академія, Україна

пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000

14.

В.М. Гусєв

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ СМАРТ-РИБАЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕТЕРОГЕННОГО АНСАМБЛЮ БЕЗПІЛОТНИХ АПАРАТІВ

Херсонська державна морська академія, Україна

пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000

15.

І.О. Доровська

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ СМАРТ-РИБАЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕТЕРОГЕННОГО АНСАМБЛЮ БЕЗПІЛОТНИХ АПАРАТІВ

Херсонський національний технічний університет, Україна

Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008

16.

О.М. Юнак

ШИФРУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЦЬ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДЕШИФРУВАННЯ НЕЙРОННИМИ АЛГОРИТМАМИ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79000

Відокремлений структурний підрозділ «Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій» Національного університету «Львівська політехніка», Україна

вул. Володимира Великого, 12, м. Львів, 79000

17.

Б.М. Стрихалюк

ШИФРУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЦЬ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДЕШИФРУВАННЯ НЕЙРОННИМИ АЛГОРИТМАМИ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79000

18.

О.П. Юнак

ШИФРУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЦЬ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДЕШИФРУВАННЯ НЕЙРОННИМИ АЛГОРИТМАМИ

Відокремлений структурний підрозділ «Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій» Національного університету «Львівська політехніка», Україна

вул. Володимира Великого, 12, м. Львів, 79000

№3 (89), том 25, 2020 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

В.В. Рудь

РОБОТИЧНЕ ХАПАННЯ З УНИКНЕННЯМ ПЕРЕШКОД

ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕРЕВ ОКТАНТІВ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

вул. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005

2.

Т.О. Бардадим

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАНОСТІ БІОМЕДИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

3.

В.М. Горбачук

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАНОСТІ БІОМЕДИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

4.

Н.А. Новоселова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАНОСТІ БІОМЕДИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі, Білорусь

вул. Сурганова, 6, м. Мінськ, 220012

5.

С.П. Осипенко

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАНОСТІ БІОМЕДИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

6.

В.Ю. Скобцов

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАНОСТІ БІОМЕДИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі, Білорусь

вул. Сурганова, 6, м. Мінськ, 220012

7.

O.І. Белей

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК

НА ОСНОВІ ГІБРИДИЗАЦІЇ БІНАРНИХ КЛАСИФІКАТОРІВ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79015

8.

К.К. Колесник

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК

НА ОСНОВІ ГІБРИДИЗАЦІЇ БІНАРНИХ КЛАСИФІКАТОРІВ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79015

9.

А.О. Зінченко

МЕТОД ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИЗИКУ

ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

Інститут інформаційних технологій, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

пр. Повітрофлотський, 28, м. Київ, 03049

10.

Н.О. Королюк

МЕТОД ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИЗИКУ

ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

Кафедра бойового застосування та експлуатації АСУ, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023

11.

О.А. Коршец

МЕТОД ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИЗИКУ

ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

Кафедра Повітряних Сил, Національний університет оборони України

імені Івана Черняховського, Україна

пр. Повітрофлотський, 28, м. Київ, 03049

12.

С.С. Невгад

МЕТОД ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИЗИКУ

ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

Навчально-дослідний центр іноземних мов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

пр. Повітрофлотський, 28, м. Київ, 03049

13.

Є.О. Купцова

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЦІН АВІАКВИТКІВ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057

14.

С.К. Рамазанов

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЦІН АВІАКВИТКІВ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057

15.

О.В. Чистяков

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ СТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

16.

А.М. Чугай

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО

ГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ В ЗАДАЧАХ БЕЗПЕЧНОГО

ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України, Україна

вул. Пожарського, 2/10, м. Харків, 61046

17.

С.В. Альохіна

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО

ГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ В ЗАДАЧАХ БЕЗПЕЧНОГО

ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України, Україна

вул. Пожарського, 2/10, м. Харків, 61046

18.

О.В. Швецова

КРИТЕРІЙ БЕЗКОНФЛІКТНОГО ДОТРИМАННЯ

БЕЗПІЛОТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС

РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ

ПАСАЖИРСЬКІЙ ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ

Брестський державний технічний університет, Білорусь

вул. Московська, 267, м. Брест, 224017

19.

В.М. Шуть

КРИТЕРІЙ БЕЗКОНФЛІКТНОГО ДОТРИМАННЯ

БЕЗПІЛОТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС

РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ

ПАСАЖИРСЬКІЙ ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ

Брестський державний технічний університет, Білорусь

вул. Московська, 267, м. Брест, 224017

№4 (90), том 25, 2020 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

М.К. Буза

АНАЛІЗ І МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМІВ СТИСНЕННЯ

ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Білоруський державний університет, Білорусь

пр. Незалежності, 4, м. Мінськ, 220030

2.

Г.М. Панасейко

ПЛАНУВАННЯ ШЛЯХУ ДЛЯ НАВІГАЦІЇ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ З УНИКНЕННЯМ ПЕРЕШКОД НА ОСНОВІ ДЕРЕВА ОКТАНТІВ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

вул. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005

3.

В.В. Рудь

ПЛАНУВАННЯ ШЛЯХУ ДЛЯ НАВІГАЦІЇ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ З УНИКНЕННЯМ ПЕРЕШКОД НА ОСНОВІ ДЕРЕВА ОКТАНТІВ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

вул. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005

4.

С.К. Рамазанов

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРИНЦИПИ І ПРОБЛЕМИ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057

5.

А.І. Шевченко

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ:

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ,

ПРИНЦИПИ І ПРОБЛЕМИ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, Україна

вул. Мала Житомирська, 11/5, м. Київ, 01001

6.

Є.О. Купцова

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ:

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ,

ПРИНЦИПИ І ПРОБЛЕМИ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057

7.

В.М. Синєглазов

СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ НЕЙРОННИХ

МЕРЕЖ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ

Національний авіаційний університет, Україна

пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03680

8.

О.І. Чумаченко

СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ НЕЙРОННИХ

МЕРЕЖ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056

9.

С.В. Устенко

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У БАНКІВСЬКІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

Львівська площа, 14, м. Київ, 02000

10.

Т.В. Остапович

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У БАНКІВСЬКІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

Львівська площа, 14, м. Київ, 02000

11.

О.М. Хіміч

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОЇ

МАТЕМАТИКИ INPARSOLVER

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

12.

Т.В. Чистякова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОЇ

МАТЕМАТИКИ INPARSOLVER

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

13.

В.А. Сидорук

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОЇ

МАТЕМАТИКИ INPARSOLVER

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

14.

П.С. Єршов

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОЇ

МАТЕМАТИКИ INPARSOLVER

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

15.

О.А. Шкуропат

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Сумський державний університет, Україна

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

16.

І.В. Шелехов

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Сумський державний університет, Україна

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

17.

М.І. Мироненко

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Сумський державний університет, Україна

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

№1 (91), том 26, 2021 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

А. І. Шевченко

УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України, Україна

вул. Мала Житомирська, 11, оф. 5-А, м. Київ, 01001

2.

О. В. Сосницький

УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ

Бердянський державний педагогічний університет, Україна

вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ Запорізької обл., 71110

3.

М.В. Федосцов

ПОБУДОВА МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея 5, 4 навч. корпус, 324 кімнат, Львів, 79015

4.

O.І. Белей

ПОБУДОВА МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея 5, 4 навч. корпус, 324 кімнат, Львів, 79015

5.

Н.Я. Спас

ПОБУДОВА МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея 5, 4 навч. корпус, 324 кімнат, Львів, 79015

6.

І.В. Артищук

ПОБУДОВА МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея 5, 4 навч. корпус, 324 кімнат, Львів, 79015

7.

Є.В. Бодянський

ГЛИБОКА НЕЙРОННА МЕРЕЖА НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНИХ НОВОНЕЧІТКИХ НЕЙРОНІВ ТА ЇЇ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВОРОТНОГО ПОШИРЕННЯ ПОХИБКИ

Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

пр. Науки, 14, м.Харків, 61166

8.

Т.Є. Антоненко

ГЛИБОКА НЕЙРОННА МЕРЕЖА НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНИХ НОВОНЕЧІТКИХ НЕЙРОНІВ ТА ЇЇ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВОРОТНОГО ПОШИРЕННЯ ПОХИБКИ

Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

пр. Науки, 14, м.Харків, 61166

9.

Cкуратовський Р.В.

АНАЛІЗ МОВЛЕННЄВОЇ ШКАЛИ MEL ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ, ЯК ВЕЛИКИХ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАМЕТРИЗОВАНОГО KNN

Міжрегіональна академія управління персоналом, Україна

вул. Фрометівська, 2, 03039, м.Київ

Інститут прикладного системного аналізу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського»,

пр-т Перемоги, 37-А, корпус №35, 03056, м.Київ

10.

Базарна А.Д.

АНАЛІЗ МОВЛЕННЄВОЇ ШКАЛИ MEL ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ, ЯК ВЕЛИКИХ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАМЕТРИЗОВАНОГО KNN

Міжрегіональна академія управління персоналом, Україна

вул. Фрометівська, 2, 03039, м.Київ

Інститут прикладного системного аналізу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського»,

пр-т Перемоги, 37-А, корпус №35, 03056, м.Київ

11.

Осадчий Є.О.

АНАЛІЗ МОВЛЕННЄВОЇ ШКАЛИ MEL ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ, ЯК ВЕЛИКИХ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАМЕТРИЗОВАНОГО KNN

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, 01601, м.Київ

12.

Є.М. Федорченко

РОЗРОБКА ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

13.

А.О. Олійник

РОЗРОБКА ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

14.

О.О. Степаненко

РОЗРОБКА ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

15.

Т.В. Федорончак

РОЗРОБКА ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

16.

 

А.С. Харченко

РОЗРОБКА ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

17.

В.Г. Писаренко

СТРАТЕГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРИБОРНО-КОМП'ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНИХ ПАЦІЄНТІВ, МАЮЧІ НА УВАЗІ НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м.Київ, 03680

18.

Ю.В. Пакін

СТРАТЕГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРИБОРНО-КОМП'ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНИХ ПАЦІЄНТІВ, МАЮЧІ НА УВАЗІ НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Клініка активної терапії особливих станів «АТОС», Україна

вул. Вишгородська, 32/2, м.Київ, 04074

19.

Ю.В. Писаренко

СТРАТЕГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРИБОРНО-КОМП'ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНИХ ПАЦІЄНТІВ, МАЮЧІ НА УВАЗІ НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м.Київ, 03680

20.

Р.Я. Шувар

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАГРОЗИ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПІДЗЕМНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯХ З ДЕФЕКТАМИ

Ivan Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

вул. Університетська, 1, м.Львів, 79000

21.

А.М. Продивус

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАГРОЗИ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПІДЗЕМНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯХ З ДЕФЕКТАМИ

Ivan Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

вул. Університетська, 1, м.Львів, 79000

22.

В.М. Юзевич

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАГРОЗИ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПІДЗЕМНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯХ З ДЕФЕКТАМИ

Ivan Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

вул. Університетська, 1, м.Львів, 79000

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Україна

вул. Наукова, 5, м.Львів, 79060

23.

І.В. Огірко

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАГРОЗИ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПІДЗЕМНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯХ З ДЕФЕКТАМИ

Українська академія друкарства, Україна

вул. Під Голоском, 19, м.Львів, 79020

24.

О.І. Огірко

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАГРОЗИ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПІДЗЕМНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯХ З ДЕФЕКТАМИ

Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

вул. Городоцька, 26, м.Львів, 79007

25.

Р.Т. Ковтко

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАГРОЗИ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПІДЗЕМНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯХ З ДЕФЕКТАМИ

Ivan Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

вул. Університетська, 1, м.Львів, 79000

26.

Р.В. Мисюк

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАГРОЗИ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПІДЗЕМНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯХ З ДЕФЕКТАМИ

Ivan Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

вул. Університетська, 1, м.Львів, 79000

27.

 

 В.Г. Писаренко

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

Проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

28.

 

Ю.В. Писаренко

 

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

Проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

29.

О.Е. Гульчак

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

Проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

30.

Т.І. Чоботок

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

Проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

31.

А.Г. Бойко

 

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

Проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

№2 (92), том 26, 2021 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

А. В. Воробйов

ГІБРИДНИЙ МЕТОД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України,

пр-т Повітрофлотський, 28-б, м.Київ, 03049

2.

П. С. Закусило

ГІБРИДНИЙ МЕТОД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України,

пр-т Повітрофлотський, 28-б, м.Київ, 03049

3.

В. Л. Козачук

ГІБРИДНИЙ МЕТОД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України,

пр-т Повітрофлотський, 28-б, м.Київ, 03049

4.

Е. Е. Ашурський

НАСЛІДУЮЧИ ЕЙНШТЕЙНА ТА ВІНЕРА

Київський інститут наукового прогнозуваання,

вул. Корчеватська, 20, м. Київ, 03083, Україна

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України,

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187, Україна

5.

Л.Л. Гарт

ЧИСЛОВІ АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛІПТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ЗІ СТЕПЕНЕВОЮ НЕЛІНІЙНІСТЮ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010

6.

Н.Є. Яцечко

ЧИСЛОВІ АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛІПТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ЗІ СТЕПЕНЕВОЮ НЕЛІНІЙНІСТЮ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010

7.

А.М. Глибовець

АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАСТОСУНКУ ПИТАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ З ЕЛЕМЕНТАМИ САМОНАВЧАННЯ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

вул. Сковороди, 2, м. Київ, 04070

8.

А.П. Царук

АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАСТОСУНКУ ПИТАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ З ЕЛЕМЕНТАМИ САМОНАВЧАННЯ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

вул. Сковороди, 2, м. Київ, 04070

9.

В. А. Грабовський

РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ПІДРАХУНOK ОБ'ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННІ ЗА ДОПОМОГОЮ АРХІТЕКТУРИ YOLOv3

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

вул. Ген. Тарнавського, 107, м.Львів, 79017

10.

О. Я. Кметь

РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ПІДРАХУНOK ОБ'ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННІ ЗА ДОПОМОГОЮ АРХІТЕКТУРИ YOLOv3

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

вул. Ген. Тарнавського, 107, м.Львів, 79017

11.

 

 В. Г. Писаренко

 

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМ-ЛІ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ТЕХНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної

академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

12.

 

 О. А. Дудкін

 

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМ-ЛІ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ТЕХНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ

Державна наукова установа “Об’єднаний інститут проблем

інформатики Національної академії наук

Білорусі”, Білорусь

вул. Сурганова, 6, м. Мінськ, 220012

13.

 

Ю. В. Писаренко

 

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМ-ЛІ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ТЕХНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної

академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

14.

 

 О. В. Інютін

 

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМ-ЛІ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ТЕХНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ

Державна наукова установа “Об’єднаний інститут проблем

інформатики Національної академії наук

Білорусі”, Білорусь

вул. Сурганова, 6, м. Мінськ, 220012

15.

А. Г. Бойко

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМ-ЛІ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ТЕХНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної

академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

16.

І. А. Варава

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМ-ЛІ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ТЕХНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної

академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

6,7Національний технічний університет України “Київський політехнічний

інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна

пр. Перемоги, 37, (корпус 5, корпус 18), м. Київ, 03056

17.

О.С. Коваль

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМ-ЛІ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ТЕХНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної

академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

6,7Національний технічний університет України “Київський політехнічний

інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна

пр. Перемоги, 37, (корпус 5, корпус 18), м. Київ, 03056

18.

П. Ю. Сабельніков

ПОШУК ТОТОЖНИХ ОБЛАСТЕЙ У ЗОБРАЖЕННЯХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНВАРІАНТНИХ МОМЕНТІВ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

19.

Ю. А. Сабельніков

ПОШУК ТОТОЖНИХ ОБЛАСТЕЙ У ЗОБРАЖЕННЯХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНВАРІАНТНИХ МОМЕНТІВ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

20.

В. М. Синєглазов

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ШКІДЛИВОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ОБРОБКИ ТЕКСТОВО-ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м.Київ, 03187

1Національний авіаційний університет, Україна

пр. Любомира Гузара, 1, м.Київ, 03680

21.

О. С. Козак

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ШКІДЛИВОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ОБРОБКИ ТЕКСТОВО-ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, м.Київ, 03056

22.

М. В. Спринджук

АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕПІТОПУ SARS-COV-2 МЕТОДОМ IN SILICO ТА РОЗРОБКИ ВАКЦИНИ

Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки, Білорусь

вул. П. Бровки, 4, м.Мінськ, 220013

Державна наукова установа «Об’єднаний інститут проблем інформатики

Національної академії наук Білорусі», Білорусь

вул. Сурганова, 6, м.Мінськ, 220012

23.

О. С. Владико

АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕПІТОПУ SARS-COV-2 МЕТОДОМ IN SILICO ТА РОЗРОБКИ ВАКЦИНИ

Республіканський науково-практичний центр епідеміології і мікробіології, Білорусь

вул. Філімонова, 23, м.Мінськ, 220114

24.

Л. П. Титов

АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕПІТОПУ SARS-COV-2 МЕТОДОМ IN SILICO ТА РОЗРОБКИ ВАКЦИНИ

Республіканський науково-практичний центр епідеміології і мікробіології, Білорусь

вул. Філімонова, 23, м.Мінськ, 220114

25.

В. М. Шуть

СКЛАД ГРАФІКА РУХУ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ МІСЬКІЙ ПАСАЖИРСЬКІЙ ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ

Брестський державний технічний університет, вул. Московська, 267, м. Брест, Білорусь, 224017

26.

О. В. Швецова

СКЛАД ГРАФІКА РУХУ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ МІСЬКІЙ ПАСАЖИРСЬКІЙ ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ

Брестський державний технічний університет, вул. Московська, 267, м. Брест, Білорусь, 224017

27.

O.І. Белей

ПОБУДОВА ПІДСИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК  В КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ МЕТОДАМИ НЕЙРОМЕРЕЖІ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 навч. корпус, 324 кімната, Львів, 79015

28.

K.K. Колесник

ПОБУДОВА ПІДСИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК  В КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ МЕТОДАМИ НЕЙРОМЕРЕЖІ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 навч. корпус, 324 кімната, Львів, 79015

29.

Н.І. Нестор

ПОБУДОВА ПІДСИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК  В КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ МЕТОДАМИ НЕЙРОМЕРЕЖІ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 навч. корпус, 324 кімната, Львів, 79015

30.

Ю.А. Федірко

ПОБУДОВА ПІДСИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК  В КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ МЕТОДАМИ НЕЙРОМЕРЕЖІ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 навч. корпус, 324 кімната, Львів, 79015

№1 (93), том 27, 2022 р.

№2 (94), том 27, 2022 р.