Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

Перелік установ, в яких працюють автори статей наукового видання "Штучний інтелект" ("Artificial Intelligence"):

№1 (79), том 23, 2018 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

О. С. Звенігородський

МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ СВІДОМОСТІ ЯК МНОЖИНИ ПРОЦЕСІВ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056

І. В. Качур

МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ СВІДОМОСТІ ЯК МНОЖИНИ ПРОЦЕСІВ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 036801

2.

Є. О. Шевченко

ВИДІЛЕННЯ КОНТУРІВ ОБ'ЄКТІВ В ВІДЕОПОТОЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМУ КЕННІ

Інститут проблем штучного інтелектуМОН і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

А. В. Агарков

ВИДІЛЕННЯ КОНТУРІВ ОБ'ЄКТІВ В ВІДЕОПОТОЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМУ КЕННІ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

3.

М. С. Клименко

УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДИКТОРА ІЗ СЕМАНТИЧНИМ АНАЛІЗОМ ЗМІСТУ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

4.

Ю. В. Крак

МОДЕЛІ ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

О. В. Бармак

МОДЕЛІ ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

В. С. Касьянюк

МОДЕЛІ ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

І. О. Стеля

МОДЕЛІ ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

5.

В. П. Марценюк

МОДЕЛЬ ІМУНОСЕНСОРА НА ОСНОВІ РЕШІТЧАСТИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

Університет в Бєльсько-Бялій, Польща

вул. Вілова, 2, м. Бельсько-Бяла, 43309

А. С. Сверстюк

МОДЕЛЬ ІМУНОСЕНСОРА НА ОСНОВІ РЕШІТЧАСТИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського, Україна

вул. Руська, 12, м. Тернопіль, 46001

6.

Роза Дзержак

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТУР МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Люблінський технологічний університет, Люблін, Польща

Вальдемар

Вуйцик

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТУР МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Люблінський технологічний університет, Люблін, Польща

7.

О. М. Шушура

 НЕЧІТКЕ ЛОГІЧНЕ ВИВЕДЕННЯ НА ОСНОВІ

ТЕОРІЇ ПИТАЛЬНИКІВ

Державний університет телекомунікацій, Україна

вул. Солом'янська, 7, м. Київ, 03110

8.

Ю. І. Кисленко

ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ КОГНІТИВНИЙ ЗВОРОТНИЙ

ЗВ'ЯЗОК ЯК ПОТУЖНИЙ ВАЖЕЛЬ ПРОГРЕСИВНОГО ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056

 №2 (80), том 23, 2018 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

С. Корнєєв

БАЗОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ПОНЯТТЯ: «ШІ-СВІДОМІСТЬ», «ШІ-ЧАС», «ШІ-«РОЗУМІННЯ» і «ШІ-ПАМ’ЯТЬ»

BaltRobotics Sp.z.o.o. (Код (KRS): 0000501242)

3, Тржи липи, 80-172, м. Гданськ, Польща

2.

 

 О. В. Бармак

 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29000

 

 Р. О. Багрій

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29000

Ю. В. Крак

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр. Глушкова 4д, м. Київ, 03680

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова 40, м. Київ, 03187

В. С. Касьянюк

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр. Глушкова 4д, м. Київ, 03680

3.

Л. Г. Ахметшина

НЕЧЕТКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

пр. Гагаріна 17, м. Дніпро, 49050

А. А. Єгоров

НЕЧЕТКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

пр. Гагаріна 17, м. Дніпро, 49050

4.

О. М. Березький

ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46004

О. Й. Піцун

ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46004

Л. О. Дубчак

ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46004

5.

В. В. Дудар

COLUMN DROP: КРОК ДО ІНВАРІАНТНОСТІ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО ВИБОРУ ПІДЗОБРАЖЕННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська 64/13, м. Київ 01601

В. В. Семенов

COLUMN DROP: КРОК ДО ІНВАРІАНТНОСТІ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО ВИБОРУ ПІДЗОБРАЖЕННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська 64/13, м. Київ 01601

6.

А. В. Колчин

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ ТЕСТОВОГО НАБОРА ДЛЯ ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова 40, м. Київ, 03187

 

С. В. Потієнко

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ ТЕСТОВОГО НАБОРА ДЛЯ ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова 40, м. Київ, 03187

7.

А. Н. Нестеренко

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КОМП’ЮТЕРАХ З ПРОЦЕСОРАМИ INTEL XEОN PHI

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

Т. О. Герасимова

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КОМП’ЮТЕРАХ З ПРОЦЕСОРАМИ INTEL XEОN PHI

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

І. А. Баранов

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КОМП’ЮТЕРАХ З ПРОЦЕСОРАМИ INTEL XEОN PHI

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

8.

О. О. Павлова

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

Т. О. Говорущенко

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

О. В. Іванов

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

9.

М. Г. Бердник

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ

ПОЛІВ У ДОВІЛЬНИХ ОБЛАСТЯХ ПРИ

ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОМУ ЗВАРЮВАННІ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005

10.

А. В. Карканица

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Гродненський державний університет імені Янки Купали, Білорусь

вул. Ожешко, 22, м. Гродно, 230023

В. В. Краснопрошин

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Білоруський державний університет, Білорусь

пр. Незалежності, 4, м. Мінськ, 220030

11.

В. П. Марценюк

ПРО ПІДХОДИ ЩОДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІОСЕНСОРНИХ ТА ІМУНОСЕНСОРНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Університет в Бельсько Бяла, Польща

вул. Вілова, 2, м. Бельсько Бяла, 43309

А. С. Сверстюк

ПРО ПІДХОДИ ЩОДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІОСЕНСОРНИХ ТА ІМУНОСЕНСОРНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Тернопільський державний медичний університет імені

 І.Я. Горбачевського, Україна

вул. Руська, 12, м. Тернопіль, 46001

Н. В. Козодій

ПРО ПІДХОДИ ЩОДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІОСЕНСОРНИХ ТА ІМУНОСЕНСОРНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 Україна

12.

М. К. Буза

ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ПОДДЕРЖКА

УСКОРЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Білоруський державний університет, Білорусь,

пр. Незалежності, 4, м. Мінськ, 220030

13.

М. С. Нікітченко

7-ЗНАЧНI ЛОГІКИ ТА ЛОГІКИ ЗАГАЛЬНИХ

НЕДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРЕДИКАТІВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

O. С. Шкільняк

7-ЗНАЧНI ЛОГІКИ ТА ЛОГІКИ ЗАГАЛЬНИХ

НЕДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРЕДИКАТІВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

С. С. Шкільняк

7-ЗНАЧНI ЛОГІКИ ТА ЛОГІКИ ЗАГАЛЬНИХ

НЕДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРЕДИКАТІВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

14.

А. Н. Терещенко

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ

ВЕКТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

В. К. Задирака

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ

ВЕКТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187

15.

С. Н. Коновалов

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ГИБРИДНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

Одеський національний морський університет, Україна

вул. Мєчнікова, 34, Одеса, 65029

А. А. Єгошина

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ГИБРИДНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

Одеський національний морський університет, Україна

вул. Мєчнікова, 34, Одеса, 65029

16.

Л. С. Файнзильберг

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ С ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, Україна

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680

 №3 (81), том 23, 2018 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

В. А. Ященко

НЕЙРОПОДОБНЫЕ РАСТУЩИЕ СЕТИ - БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИЛЬНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Институт проблем математических машин и систем НАН Украины, Украина

пр. Академика Глушкова, 42, г. Киев, 03183

2.

Н. Б. Шаховська

МЕТОД АНАЛІЗУ ВІДГУКІВ КЛІЄНІВ З ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

Національний університет «Львівська Політехніка», Україна

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013

Х. Р. Шаховська

МЕТОД АНАЛІЗУ ВІДГУКІВ КЛІЄНІВ З ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

Національний університет «Львівська Політехніка», Україна

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013

3.

В. І. Шинкаренко

ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК АВТОРСТВА ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010

І. М. Демидович

ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК АВТОРСТВА ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010

4.

Ю. П. Чаплінський

ОНТОЛОГО-КЕРОВАНА СИСТЕМНА ОПТИМІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАДАЧАХ

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, Україна

пр. Глушкова, 40, Київ, 03187

О. В. Субботіна

ОНТОЛОГО-КЕРОВАНА СИСТЕМНА ОПТИМІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАДАЧАХ

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, Україна

пр. Глушкова, 40, Київ, 03187

5.

В. Г. Шерстюк

ГИБРИДНЫЙ МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Херсонский национальный технический университет, Украина

Бериславское шоссе, 24, г. Херсон, 73008

М. В. Жарикова

ГИБРИДНЫЙ МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Херсонский национальный технический университет, Украина

Бериславское шоссе, 24, г. Херсон, 73008

6.

А. В. Анісімов

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПАРКС.NET В DOCKER КОНТЕЙНЕРАХ ТА GOOGLE CLOUD PLATFORM

ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4Д, м. Київ, 03680

О. В. Деревянченко

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПАРКС.NET В DOCKER КОНТЕЙНЕРАХ ТА GOOGLE CLOUD PLATFORM

ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4Д, м. Київ, 03680

А. Ю. Хавро

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПАРКС.NET В DOCKER КОНТЕЙНЕРАХ ТА GOOGLE CLOUD PLATFORM

ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4Д, м. Київ, 03680

7.

О. В. Бармак

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ КЛАСИФІКАТОРІВ НА ПІДСТАВІ АГРЕГАТУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29000

Е. А. Манзюк

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ КЛАСИФІКАТОРІВ НА ПІДСТАВІ АГРЕГАТУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29000

 

 Ю. В. Крак

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ КЛАСИФІКАТОРІВ НА ПІДСТАВІ АГРЕГАТУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т Глушкова, 4д, м. Київ, 03680

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр-т Глушкова, 40, м. Київ, 03187

А. І. Куляс

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ КЛАСИФІКАТОРІВ НА ПІДСТАВІ АГРЕГАТУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр-т Глушкова, 40, м. Київ, 03187

8.

С. Ф. Теленик

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

О. В. Савчук

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

Є. О. Покровський

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

О. М. Моргаль

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

О. А. Похиленко

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна

вул. Політехнічна, 41, м. Київ, 03056

9.

В. М. Терещенко

АЛГОРИТМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4д, м. Київ, 03680

А. Д. Бугайов

АЛГОРИТМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр-т. Глушкова 4д, м. Київ, 03680

10.

Н. К. Тимофієва

ПРО КОМБІНАТОРНІ ЧИСЛА ТА СИМЕТРІЮ В БІОЛОГІЇ

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

11.

A. A. Воронов

МЕТОД МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПО, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ИЗ ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ

Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 220013

Я. В. Гороховик

МЕТОД МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПО, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ИЗ ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ

УО «Беларусский государственный Университет информатики и радиоэлектроники», Беларусь

ул. П. Бровки, 6, г. Минск, 220013

12.

В. В. Ганченко

СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ АЭРОФОТОСЪЕМКИ

Объединенный институт проблем информатики, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г.Минск, 220012

А. А. Дудкин

СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ АЭРОФОТОСЪЕМКИ

Объединенный институт проблем информатики, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г.Минск, 220012

13.

П. С. Кнопов

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

В. М. Горбачук

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

В. С. Кирилюк

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

К. Л. Атоєв

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

М. С. Дунаєвський

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

А. А. Сирку

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ У 2017–2018 рр. НА ПРИКЛАДІ КИЇВЩИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03187

14.

О. С. Ковалевська

СИНТЕЗ ВИКОНАВЧИХ ЛАНОК МОБІЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МАШИН

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313

15.

А. С. Сверстюк

МОДЕЛЬ ІМУНОСЕНСОРА З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ НА ГЕКСАГОНАЛЬНІЙ РЕШІТЦІ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна

вул. Руська, 12, м. Тернопіль, 46001

16.

В. Н. Шуть

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Брестский государственный технический университет, Беларусь

ул. Московская, 267, г. Брест, 224017

В. В. Касьяник

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Брестский государственный технический университет, Беларусь

ул. Московская, 267, г. Брест, 224017

  №4 (82), том 23, 2018 р.

 

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

Ю. В. Коваль

УТОЧНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

пр. Глушкова, 4д, м. Київ, 83000

2.

Ю. В. Крак

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ПАРАМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ МІМІКИ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03680

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

В. О. Кузнєцов

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ПАРАМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ МІМІКИ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна

пр. Глушкова, 40, м. Київ, 03680

3.

А. З. Муслимова

АВТОМАТИЗАЦИЯ СУРДОПЕРЕВОДА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ ГЛУХИХ

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Казахстан, ул. Байтурсынова, 47, г. Костанай, 110000

Г. Б. Галымжан

АВТОМАТИЗАЦИЯ СУРДОПЕРЕВОДА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ ГЛУХИХ

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Казахстан, ул. Байтурсынова, 47, г. Костанай, 110000

С. А. Кудубаева

АВТОМАТИЗАЦИЯ СУРДОПЕРЕВОДА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ ГЛУХИХ

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Казахстан, ул. Байтурсынова, 47, г. Костанай, 110000

4.

С. М. Аваков

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

КБТЭМ-ОМО, Беларусь

пр. Партизанский, 2, г. Минск, 220012

А. А. Воронов

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 220012

В. В. Ганченко

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 220012

А. А. Дудкин

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 220012

А. И. Дедков

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

КБТЭМ-ОМО, Беларусь

пр. Партизанский, 2, г. Минск, 220012

В. Г. Шоломицкий

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ (ПК УОККР) НА БАЗЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

КБТЭМ-ОМО, Беларусь

пр. Партизанский, 2, г. Минск, 220012

5.

Е. Е. Марушкo

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНСАМБЛЯ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 22001

А. А. Дудкин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНСАМБЛЯ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, Беларусь

ул. Сурганова, 6, г. Минск, 22001

6.

С. В. Ковалевський

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МОБІЛЬНИХ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МАШИН НА ОСНОВІ ГЛИБОКИХ

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313

О. С. Ковалевська

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МОБІЛЬНИХ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МАШИН НА ОСНОВІ ГЛИБОКИХ

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313

7.

О. С. Савенко

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ БОТ-МЕРЕЖ РОЗПОДІЛЕНИМИ

СИСТЕМАМИ НА ОСНОВІ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Хмельницький національний університет, Україна

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

№1-2 (83-84), том 24, 2019 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

М.С. Клименко

Алгоритм пошуку елементів міжфразового зв’язку

у послідовності висловлювань тексту

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Україна

2.

М.К. Буза

Облачные технологии – основа проектирования эффективных приложений

Белорусский государственный университет, Беларусь

3.

A.A. Несенчук

Дослідження і робастний синтез збурених поліномів на підставі діаграми розподілу функції параметра кореневого годографа

Об’єднаний інститут проблем інформатики Національної академії наук Білорусі, Білорусь

4.

М.С. Нікітченко

Реномінативні логіки з розширеними реномінаціями, рівністю та предикатним доповненням

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

O.С. Шкільняк

Реномінативні логіки з розширеними реномінаціями, рівністю та предикатним доповненням

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

С.С. Шкільняк

Реномінативні логіки з розширеними реномінаціями, рівністю та предикатним доповненням

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Т.А. Мамедов

Реномінативні логіки з розширеними реномінаціями, рівністю та предикатним доповненням

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

5.

Д.Я. Хусаинов

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными разностными системами

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

А.В. Шатырко 

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными разностными системами

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Брненский технологический университет, Чехия

Б. Пужа

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными разностными системами

Брненский технологический университет, Чехия

В. Новотна   

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными разностными системами

Брненский технологический университет, Чехия

В.А. Пилипенко

Исследование динамики класса нейросетей

представимых слабонелинейными

разностными системами

Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”, Украина

Брненский технологический университет, Чехия

6.

О.М. Богданов

Інформаційна технологія моніторингу ефективності енергоспоживання технологічних систем

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Україна

Б.М. Плескач

Інформаційна технологія моніторингу ефективності енергоспоживання технологічних систем

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Україна

7.

 

М.В. Дубенко

Платформи керування електронними науковими журналами, огляд та приклад застосування «open journal system 3»

 

 Інститут надтвердих матеріалів ім.. В.М. Бакуля НАНУ, Україна

В.М. Кулаківський

Платформи керування електронними науковими журналами, огляд та приклад застосування

«open journal system 3»

 

 Інститут надтвердих матеріалів ім.. В.М. Бакуля НАНУ, Україна

 

І. В. Скворцов

Платформи керування електронними науковими журналами, огляд та приклад застосування

«open journal system 3»

 

 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ, Україна

8.

М. Калимолдаев

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

Е. Амиргалиев

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

М. Кунелбаев

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

Т. Мерембаев

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

Т. Сундетов

Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией

Институт информационных и вычислительных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахстан

9.

И.Б. Карымсакова 

Разработка роботизированной системы плазменного напыления биосовместимых покрытий

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, Республика Казахстан

Н.Ф. Денисова

Разработка роботизированной системы плазменного напыления биосовместимых покрытий

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, Республика Казахстан

Ю.В. Крак

Разработка роботизированной системы плазменного напыления биосовместимых покрытий

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

10.

С.С. Кондратюк

Розпізнавання жестів української дактильної абетки за допомогою згорткових нейронних мереж із тривимірною згорткою

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

11.

Р.М. Трохимчук

Результати тестування, дослідження та аналізу основних алгоритмів кластеризації наборів числових даних

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

12.

В.В. Хома

Автоенкодери для опрацювання промахів сигналів екг у системі біометричної автентифікації

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Ю.В. Хома

Автоенкодери для опрацювання промахів сигналів екг у системі біометричної автентифікації

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Д.В. Сабодашко

Автоенкодери для опрацювання промахів сигналів екг у системі біометричної автентифікації

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

П.П. Хома

Автоенкодери для опрацювання промахів сигналів екг у системі біометричної автентифікації

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

 
№3-4 (85-86), том 24, 2019 р.

з/п

Автор

Найменування статті

Установа

1.

О.С. Коваль

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ВІРТУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОБІЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТЕХНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ ТА ВИРІШЕННЯ

ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

2.

В.Г. Писаренко

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАДАЧАХ

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, Украина

Ю.В. Писаренко

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАДАЧАХ

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, Украина

О.Е. Гульчак

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАДАЧАХ

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, Украина

3.

А.І. Шевченко

УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України  і НАН України, Україна

О.В. Сосницький

УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ

Бердянський державний педагогічний університет, Україна

4.

О.В. Швецова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІСЬКА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА РОБОТИЗОВАНИХ АВТОМОБІЛЯХ

Брестський державний технічний університет, Білорусь

В.М. Шуть

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІСЬКА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА РОБОТИЗОВАНИХ АВТОМОБІЛЯХ

Брестський державний технічний університет, Білорусь

5.

П.П. Трохимчук

ПОЛІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА КІБЕРНЕТИКА

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна

6.

Є.М. Федорченко

 

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

А.О. Олійник

 

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

О.О. Степаненко

 

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

С.К. Корнієнко

 

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

 

А.С. Харченко

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

Д.А. Гончаренко

РОЗРОБКА ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МЕРЕЖЕВИХ АПТЕК

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

7.

О.М. Березький

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПОШУКУ МІКРООБ’ЄКТІВ

НА ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА ШАБЛОНОМ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

О.Й. Піцун

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПОШУКУ МІКРООБ’ЄКТІВ

НА ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА ШАБЛОНОМ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

Т.М. Долинюк

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПОШУКУ МІКРООБ’ЄКТІВ

НА ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА ШАБЛОНОМ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

Ю.М. Батько

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПОШУКУ МІКРООБ’ЄКТІВ

НА ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА ШАБЛОНОМ

Тернопільський національний економічний університет, Україна

8.

В.С. Воропай

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВАГОНОВ-

ЦИСТЕРН ПАРКА ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», Украина

В.Б. Чебанов

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВАГОНОВ-

ЦИСТЕРН ПАРКА ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Институт проблем искусственного интеллекта МОН Украины и НАН Украины, Украина

9.

Р.М. Камінський

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Н.Б. Шаховська

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Л.Г. Савків

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна

НАН України, Україна

Я.Ю. Варецький

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

С.В. Саварин

МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ

ГЕОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ З РЕЖИМНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

10.

С.С. Кондратюк

РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДАКТИЛЬНОЇ АБЕТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КРОСПЛАТФОРМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

11.

В.О. Остапенко

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ

В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

№1 (87), том 25, 2020 р.

№2 (88), том 25, 2020 р.

№3 (89), том 25, 2020 р.

№4 (90), том 25, 2020 р.

№1 (91), том 26, 2021 р.

№2 (92), том 26, 2021 р.

№1 (93), том 27, 2022 р.

№2 (94), том 27, 2022 р.