Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

Рукописи приймаються 2-ма мовами: українською, англійською.

Стаття повинна бути оформлена згідно вимог до оформлення статті. Подання матеріалів допускається протягом усього року. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору.

Усі матеріали (крім повідомлень інформаційного характеру) підлягають двосторонньому «сліпому» зовнішньому рецензуванню (ні рецензент, ні автор не знають один-одного), яке здійснюють фахівці відповідної галузі (мінімум 3 рецензенти). Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз її переваг і недоліків.

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень і забезпечення узгодження та дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій проводилося дослідження.

Рецензентів обирає голова редакційної колегії (головний редактор).

Рецензент повинен розглянути статтю протягом 10-14 робочих днів з моменту її отримання та направити рецензію до редакції журналу електронною поштою (бланк рецензії).

У разі негативної рецензії, невідповідності матеріалу профілю та політиці журналу, вимог до оформлення чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена (про що автору надсилається повідомлення) чи повернута авторові на доопрацювання. Нова, доопрацьована автором стаття рецензується повторно.

Після належного доопрацювання та позитивних відгуків статтю розглядають на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджують у номер відкритим голосуванням.

Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати прийняті до опублікування матеріали (без викривлень позиції автора).

Після затвердження статті до друку, з кожним автором укладається ліцензійна угода на використання твору. Авторські права зберігаються за автором.

Зміст журналу з назвами статей, анотаціями, ключовими словами та переліками посилань у романській абетці (references) обов’язково розміщується на сайті періодичного видання, повний текст твору – одразу після виходу друкованої версії.

Головний редактор і співробітники редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом статті, що перебуває на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису (рецензентів).

Редакція не повинна залишати без відповіді претензії щодо розглянутих статей або опублікованих матеріалів. У разі виникнення конфліктної ситуації, вона повинна вжити всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.

Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор і рецензент. 

Якщо автор не має наукового ступеня, окремо від файлу статті на електронну пошту журналу повинна бути надіслана в графічному форматі відсканована рецензія (рекомендація, відгук) наукового керівника, завірені підписом та печаткою, а також лист-клопотання про публікацію.

Публікація статей здійснюється на безоплатній основі (після рецензування та повідомлення про прийняття до друку).

Автор отримує 1 (один) авторський примірник номера журналу, в якому надрукована його стаття. Додаткові примірники можна придбати у Видавця за попереднім замовленням, надісланим за електронною адресою редакції.

На прохання автора, редакція може надіслати йому електронний варіант статті (гранки), надрукованої в журналі.

Стаття надсилається до редакції щляхом реєстрації у сторінці «Подати статтю» сайту журналу (jai.in.ua), а також електронною поштою за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Усе листування з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

Запрошуємо вітчизняних та закордонних науковців до співпраці!