Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

Після затвердження статті до друку, з кожним автором укладається ліцензійний договір на використання твору. Авторські права зберігаються за автором.

Зміст журналу з назвами статей, анотаціями, ключовими словами та пристатейними переліками посилань у романській абетці (references) обов’язково розміщується на сайті періодичного видання, повний текст твору – як зазначив автор у ліцензійному договорі, одразу після виходу друкованої версії.

Головний редактор і співробітники редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом статті, що перебуває на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису (рецензентів).

Редакція не повинна залишати без відповіді претензії щодо розглянутих статей або опублікованих матеріалів. У разі виникнення конфліктної ситуації, вона повинна вжити всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.

Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор і рецензент. 

Рецензія від наукового керівника або доктора наук за професійним напрямом є обов’язковою для аспірантів, а також згода на публікацію (у тому числі позначення дозволу на публікацію електронної версії статті).

Питання авторства. При подачі матеріалів для публікації в журналі «Штучний інтелект», автори погоджуються з тим, що у випадку прийняття матеріалів до публікації, останні можуть бути розміщені в електронних базах даних з обов’язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. В тексті самої роботи мають бути в повному обсязі представлені джерела зовнішньої інформації — у вигляді списків джерел літератури (включаючи особисті, раніше опубліковані роботи авторів). Автори зобов’язані належним чином оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань. Будь-які форми плагіату неприпустимі.

Плагіат

Автори статей зобов’язані:

  • забезпечувати новизну, достовірність і оригінальність результатів дослідження, всі матеріали інших авторів оформляти з точним наведенням цих авторів і першоджерел;
  • не допускати надмірного запозичення і плагіату в будь-яких формах;
  • не допускати автоплагіату, гарантувати, що стаття є ексклюзивним матеріалом і не була раніше опублікованою або запропонованою до іншого видання;
  • брати участь у процесі рецензування.