Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

Після затвердження статті до друку, з кожним автором укладається ліцензійний договір на використання твору. Авторські права зберігаються за автором.

Зміст журналу з назвами статей, анотаціями, ключовими словами та пристатейними переліками посилань у романській абетці (references) обов’язково розміщується на сайті періодичного видання, повний текст твору – як зазначив автор у ліцензійному договорі, одразу після виходу друкованої версії.

Головний редактор і співробітники редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом статті, що перебуває на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису (рецензентів).

Редакція не повинна залишати без відповіді претензії щодо розглянутих статей або опублікованих матеріалів. У разі виникнення конфліктної ситуації, вона повинна вжити всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.

Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор і рецензент. 

Рецензія від наукового керівника або доктора наук за професійним напрямом є обов’язковою для аспірантів, а також згода на публікацію (у тому числі позначення дозволу на публікацію електронної версії статті).

Питання авторства. При подачі матеріалів для публікації в журналі «Штучний інтелект», автори погоджуються з тим, що у випадку прийняття матеріалів до публікації, останні можуть бути розміщені в електронних базах даних з обов’язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. В тексті самої роботи мають бути в повному обсязі представлені джерела зовнішньої інформації — у вигляді списків джерел літератури (включаючи особисті, раніше опубліковані роботи авторів). Автори зобов’язані належним чином оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань. Будь-які форми плагіату неприпустимі.

До уваги авторів

Статті наукового журналу «Artifiсial Intelligence» (електронна форма) використовуються тільки за умовами ліцензії Creative Commons.
На основі цієї ліцензії користувачі мають право розповсюджувати твір лише вказавши авторство шляхом посилання на відповідний матеріал.

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная

Плагіат

Автори статей зобов’язані:

  • забезпечувати новизну, достовірність і оригінальність результатів дослідження, всі матеріали інших авторів оформляти з точним наведенням цих авторів і першоджерел;
  • не допускати надмірного запозичення і плагіату в будь-яких формах;
  • не допускати автоплагіату, гарантувати, що стаття є ексклюзивним матеріалом і не була раніше опублікованою або запропонованою до іншого видання;
  • брати участь у процесі рецензування.