Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

Головний редактор наукового видання «Штучний інтелект» («Artificial Intelligence») Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України

ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, професор, директор Інституту проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України, м.Київ, Україна

http://orсid.org/ 0000-0002-0095-538X

Scopus Author ID: 57188766815

ipai.kiev@gmail.com

Шевченко Анатолій Іванович народився 17 травня 1948 року. Анатолій Шевченко понад двадцять років перебував на дійсній військовій службі в органах КДБ (СБУ), полковник. Закінчив фізичний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». У 1985 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 році - докторську дисертацію. У 1991 році за його ініціативи був створений науково-дослідний Інститут проблем штучного інтелекту, підпорядкований Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України, де він був призначений директором. У 1995 році, спільно з Відділенням інформатики НАН України, ним було започатковано міжнародний науковий журнал «Штучний інтелект». Шевченко А.І. був призначений його головним редактором. Протягом 27-ми років існування виданням було надруковано більше 3500 праць українських та закордонних науковців. У 1997 році, за його ініціативи, Кабінет Міністрів України на базі науково-дослідного Інституту проблем штучного інтелекту заснував вищий навчальний заклад - Донецький державний інститут штучного інтелекту. Наказом Міністра освіти і науки України Шевченко А.І. був призначений ректором створеного інституту. Результатами наукових досліджень інституту стали високі комп’ютерні технології, на які сьогодні існує попит з боку вітчизняних освітніх і наукових установ, а також фірм США, Німеччини, Англії, Франції тощо. Указом Президента України «... за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді ... » Шевченку А.І. присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України. У 1999 році Указом Президента України № 1092 він нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. У 2000 році захистив докторську дисертацію з теми «Основи християнства: шлях до істини». Рішенням Вченої ради Київської духовної академії йому присуджено науковий ступінь доктора богослов’я. У 2001 році наказом Міністра освіти і науки України був призначений ректором Київського науково-навчального комплексу «Інтелект». У 2002 році обраний членом Національної спілки журналістів України. Цього ж року, вперше в незалежній Україні, установча Велика Рада козацтва затвердила посаду Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва. На цю посаду козаки одноголосно обрали Анатолія Шевченка. У 2004 році постановою Президії Національної академії наук України професор Шевченко А.І. нагороджений Премією імені С. О. Лебедєва. Ця премія присуджується вченим за видатні досягнення в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління. У 2005 році він обраний членом Ради Українського козацтва при Президентові України. У 2006 році Європейська Академія Інформатизації (Бельгія, м. Брюссель) присвоїла Шевченку А.І. науковий ступінь доктора філософії за сукупність його наукових праць, які мають велике практичне значення, наукову цінність і відповідають вимогам Світового Розподіленого Університету, що наділяє його правами, привілеями, почестями і знаками нагороди, які дає цей ступінь. У 2006 році, під час проведення Загальних зборів НАН України, Шевченко А.І. був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Обчислювальні системи». За відродження духовності, патріотизму, позитивний досвід у справі поліпшення відносин між Україною та США в галузі науки, освіти, культури, бізнесу, Анатолію Шевченку 2007 року, в конгресі штату Оклахома була вручена офіційна Грамота почесного гостя США. У 2007 році Президія Національної академії наук України присвоїла Шевченку А.І. звання «Винахідник року» з врученням свідоцтва за високі показники у винахідницькій і патентно-ліцензійній роботі. Завдяки його ініціативі, у 2007 році Кабінет Міністрів України реорганізував Донецький державний інститут штучного інтелекту у Державний університет інформатики і штучного інтелекту МОН України. Наказом Міністра освіти і науки України А. І. Шевченка призначено ректором створеного університету. Відповідно до Указу Президента України № 584 (26.06.2008), він нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня. За вагомий внесок у розвиток філософської думки, від Європейської академії природничих наук Шевченко А.І. у 2010 році нагороджений медаллю імені лауреата Нобелівської премії миру Альберта Швейцера «За гуманизм и служение народу». У 2010 році за заслуги щодо співпраці та зміцнення дружніх відносин і міжкультурних зв’язків між Україною та Японією, А. І. Шевченка нагороджено медаллю «Українсько-японська дружба і співробітництво». У 2015 році Шевченко А.І. наказом Міністра освіти і науки України Сергія Квіта та Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Бориса Патона призначений директором Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України (м. Київ). На цій посаді перебуває по даний час. 2 листопада 2019 року Велика Рада Українського Реєстрового Козацтва одноголосно переобрала Анатолія Шевченка, терміном на 5 років до 2025 року, на посаду Гетьмана Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво». Відповідно до Указу Президента України № 236 (17.05.2019), він нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня.