Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 1561-5359

ONLINE: ISSN 1561-5375

Головний  редактор

А.І. ШЕВЧЕНКО,  член-кор. НАН України, професор, доктор технічних наук

 

Члени редакційної колегії

В.П. БОЮН, член-кор. НАН України

А.М. ГУПАЛ, член-кор. НАН України

О.М. КІСЕЛЬОВА, член-кор. НАН України

М.Н. КАЛІМОЛДАЄВ, Доктор фізико-математичних наук, академік Національної академії наук Казахстану

М.Ю. КУЗНЄЦОВ, член-кор. НАН України

О.В. ПАЛАГІН, академік  НАН України

В.А. ПЕПЕЛЯЄВ, д.ф.-м.н., с.н.с.

П.С. СТЕЦЮК, д.ф.-м.н., с.н.с.

О.М. ХІМІЧ, член-кор. НАН України

Г.Г. ЧЕТВЕРИКОВ, д.т.н., професор

Р. КУЦ, професор, Єльський університет (Нью-Гейвен, США)

В. ВУЙЦИК, професор, Люблінська політехніка (Люблін, Польща)

 

Відповідальний секретар

Т.В. ЄРОШЕНКО, к.філос.н., вчений секретар Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України

 

 © Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України