Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

Наукове періодичне видання Інституту проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України було започатковане у 1995 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ, №1803 від 20.11.1995). Співзасновником видання є Національна академія наук України.

Протягом 1995 – 2020 років видання мовою оригіналу мало назву «Искусственный интеллект», українською мовою - «Штучний інтелект». Скорочена назва була «Iskusstv. intell. (Donec’k, Print)». ISSN(print) 1561-5359, ISSN(online)1561-5375. Мови видання були: російська, українська та англійська

У 2020 році було змінено назву видання на «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект», а також мови видання на англійську та українську. (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 24609-14549ПР від 26.11.2020).  ISSN(print) 2710-1673, ISSN(online) 2710-1681. Журналу присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкта DOI (Digital Object Identifier).

Протягом 27 років існування журналу його головним редактором є директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України,  доктор технічних наук, доктор богослов’я, заслужений діяч науки й техніки України, член-кореспондент Національної академії наук України, професор Шевченко Анатолій Іванович.

Починаючи з 1999 р., журнал включений до переліку фахових видань України, в яких мають право публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата й доктора наук з фізико-математичних та технічних наук (Постанова Президії ВАК України від 26.05.2010 р.  Наказ МОН України від 17.10.2012 року № 1111 (п.5).  Наказ МОН України від 07.10.2015 № 1021 (додаток 11) «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29.09.2015 року». Наказ МОН України від 15.04.2021 р. № 420.).

Спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

 

Спеціальність

Рівень освіти

Дата та номер наказу

МОН України

Рік набрання чинності

121 Інженерія програмного забезпечення

магістр

17.11.2020 р. № 1424

2020/2021

122 Комп'ютерні науки

магістр

28.04.2022 р. № 393

2022/2023

123 Комп'ютерна інженерія

магістр

18.03.2021 р. № 330

2021/2022

124 Системний аналіз

магістр

18.03.2021 р. № 331

2021/2022

125 Кібербезпека

магістр

18.03.2021 р. № 332

2021/2022

126 Інформаційні системи та технології

магістр

30.12.2021 р. № 1497

2022/2023

Журнал має тематичну спрямованість, що чітко відповідає досліджуваним Інститутом проблем штучного інтелекту галузям (інформатика й кібернетика, обчислювальна техніка та автоматизація, системи й засоби штучного інтелекту).

Журнал розрахований на фахівців у галузі технології штучного інтелекту для різних застосувань, а також на закордонних читачів, які бажають ознайомитися з досягненнями України в галузі штучного інтелекту.

На сьогодні видання журналу здійснюється на високому рівні, забезпечується реалізація внутрішнього та зовнішнього рецензування матеріалів.

Електронна копія наукового журналу своєчасно надходить до зберігання та розміщення в депозитарії Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe), до реферативної бази даних "Україніка наукова", "Наукова періодика України", до Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАНУ. 

Видання індексується: Google Scholar, ICI Journals Master List (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=69412&lang=ru), Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, World Cat, Academia Edu, Internet Archive, Autor AID, ACM Digital Library, Open Academic Journals Index, Info Base Index, The IAEA’S NUCLEUS.

Електронна копія видання «Artificial Intelligence» («Штучний інтелект») розміщується у вебконтенті Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, на окремій вебсторінці, присвяченій даному виданню (https://www.ipai.net.ua/journal-about). Також науковий журнал має власний вебконтент (https://jai.in.ua/index.php/en/).

Впродовж усього часу існування журналу до складу його міжнародної редакційної колегії входять відомі фахівці в галузі кібернетики та інформаційних технологій, вчені зі світовим ім’ям, які забезпечують якісне незалежне рецензування та відбір статей.

Редакційна колегія у складі 30 чол. протягом усіх років існування неухильно дотримується виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, а також світових стандартів щодо вимог до видань, в яких публікуються основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів та вчених звань.

Журнал публікує оригінальні оглядові статті, проблемні та дискусійні матеріали, звіти конференцій та нарад з питань кібернетики, впровадження технологій штучного інтелекту в економіці, державному управлінні, обороні та інших сферах, зокрема матеріали Міжнародної конференції «Створення стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні».

Редакція суворо дотримується періодичності публікації.

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки. Це означає, що весь зміст вільно доступний безкоштовно для користувача або його/її установи. Всі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-якої іншої законної мети, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора.

Завдяки зусиллям Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України та редакційної  колегії протягом років існування, журналом здійснено видання 27 томів (93 випусків), в яких опубліковано понад 3500 наукових статей (30% - за участі зарубіжних авторів). 

За роки свого існування періодичне наукове видання оприлюднило значну кількість результатів дисертаційних робіт, чим сприяло розвитку й становленню молодих вчених в Україні. Також світ побачили результати наукових досліджень відомих провідних українських та закордонних вчених. На цей час журнал є визнаним та відомим науковим виданням на теренах України та за кордоном.