Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

25 - річний ювілей

Науково - теоретичне періодичне видання  Інституту проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України було започатковане у 1995 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ, №1803 від 20.11.1995). Співзасновником видання є Національна академія наук України.

Протягом 1995 – 2020 років видання мовою оригіналу мало назву «Искусственный интеллект», українською мовою - «Штучний інтелект». Скорочена назва була «Iskusstv. intell. (Donec’k, Print)». ISSN(print) 1561-5359, ISSN(online)1561-5375. Мови видання були: російська, українська, англійська. 

У 2020 році було змінено назву видання на «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект», а також мови видання на українську та англійську (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 24609-14549ПР від 26.11.2020). Журналу присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкта DOI (Digital Object Identifier).

Протягом 25 років журнал очолює директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України (головний редактор) Шевченко Анатолій Іванович - доктор технічних наук, доктор богослов’я, заслужений діяч науки й техніки України, член-кореспондент Національної академії наук України, професор.

Починаючи з 1999 р., журнал включений до переліку фахових видань України, в яких мають право публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата й доктора наук з фізико-математичних та технічних наук (Постанова Президії ВАК України від 26.05.2010 р.  Наказ МОН України від 17.10.2012 року № 1111 (п.5).  Наказ МОН України від 07.10.2015 № 1021 (додаток 11)  «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29.09.2015 року»).

Спеціальності, за якими видання публікує наукові праці: № 122 «Комп’ютерні науки», № 123 «Комп’ютерна інженерія», № 125 «Кібербезпека», № 126 «Інформаційні системи та технології».

Журнал має тематичну спрямованість, що чітко відповідає досліджуваним Інститутом проблем штучного інтелекту галузям (інформатика й кібернетика, обчислювальна техніка та автоматизація, системи й засоби штучного інтелекту).

 Зокрема:

 • Концептуально-теоретичні проблеми штучного інтелекту і моделювання.
 • Біокібернетичні та фізичні основи інтелекту.
 • Мехатроніка та робототехніка.
 • Інтелектуальні технології в комунікаційних системах.
 • Інтелектуальні системи навчання.
 • Природномовні системи.
 • Системи розпізнавання і сприйняття образів.
 • Програмно-технічні засоби інтелектуальних систем.
 • Інтелектуальні технології прийняття рішень.
 • Теорія та засоби обчислювального інтелекту.
 • Прикладні інтелектуальні технології та системи.

Журнал розрахований на фахівців у галузі технології штучного інтелекту для різних застосувань, а також на закордонних читачів, які бажають ознайомитися з досягненнями України в галузі штучного інтелекту.

На сьогодні видання журналу здійснюється на високому рівні, забезпечується реалізація внутрішнього та зовнішнього рецензування матеріалів.

Електронна копія наукового журналу своєчасно надходить до зберігання та розміщення в депозитарії Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського (http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe).

Видання індексується Google Scholar (з 2013 р.),  Journal Factor (з 2016 р.).

Електронна копія видання «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект» розміщується у сайті Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, на окремій вебсторінці, присвяченій даному виданню (https://www.ipai.net.ua/journal-about). Також вся інформація про науковий журнал дублюється на окремій однойменній вебсторінці безпосередньо самого видання.

Впродовж усього часу існування журналу, до складу його редакційної колегії входять фахівці в галузі кібернетики та інформаційних технологій – вчені зі світовим ім’ям, які забезпечують якісне незалежне рецензування та відбір статей.

Редакційна колегія протягом всіх років існування неухильно дотримується виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо вимог до видань, в яких публікуються основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів та вчених звань.

Журнал публікує оригінальні оглядові статті, проблемні та дискусійні матеріали, звіти конференцій та нарад з питань кібернетики й системного аналізу, впровадження технологій штучного інтелекту в економіці, державному управлінні, обороні та інших сферах, зокрема матеріали Міжнародної конференції «Створення стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні».

Завдяки зусиллям Інституту та редакційної  колегії, протягом років існування, журналом здійснено видання 25 томів (90 випусків), в яких опубліковано понад 3500 наукових статей (30% - за участі зарубіжних авторів). 

За 25 років свого існування періодичне наукове видання оприлюднило значну кількість основних результатів дисертаційних робіт, чим сприяло розвитку й становленню молодих вчених в Україні. Також світ побачили результати наукових досліджень відомих провідних українських та закордонних вчених. На цей час журнал є визнаним та відомим науковим виданням на теренах України та за кордоном.